Nalagam ...

Pomembne informacije


Premije

Z januarjem 2021 se je znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence uskladil s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019 (po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 32,18 EUR. Zneski usklajenih premij za vse premijske razrede se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021. Višina premije za dodatno pokojninsko zavarovanje se letno spreminja, najnovejši podatki pa so vam na voljo tukaj.