Nalagam ...

Novice


OBVESTILO: Podpis_Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 in oba pripadajoča Aneksa (priloge)

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

 

obveščamo vas, da je Republiški odbor na izredni seji, ki je potekala danes, sprejel sklep, da predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije podpiše Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 in oba pripadajoča Aneksa.

 

Podpis dogovora je potekal danes ob 13. uri in pomeni, da se bo plačna lestvica uskladila z 80 % rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023 (inflacije), in sicer 1. 6. 2024. Slednje pomeni, da se bo plača s 1. 6. 2024 uskladila (zvišala) za 3,36 odstotka. Poleg tega se bo regres za letni dopust za leto 2024 izplačal prej kot običajno, in sicer ob izplačilu plače za februar 2024, najkasneje do 14. marca 2024. Višina regresa za letni dopust ostaja še predmet pogajanj, v vsakem primeru pa mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače, ki za leto 2024 še ni znana.  

 

V obdobju od leta 2011 je dogovorjena uskladitev šele druga uskladitev plačnih razredov z inflacijo, prvo smo uspeli izpogajati z dogovorom, sprejetim v oktobru 2022. Upamo, da bodo uskladitve plačnih razredov v javnem sektorju postale stalnica, k čemur si prizadevamo v pogajanjih o novem Zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

 

V obrazložitev še dodajamo, da je v Dogovoru zapisana tudi zaveza sindikatov, da do 13. 9. 2024 ne bodo sprožili stavkovnih aktivnosti, vezanih na vsebino danes podpisanega Dogovora. V SZSVS smo na vseh pogajanjih in sestankih vztrajno poudarjali, in na to bomo, skladno s sklepom Republiškega odbora, ponovno opozorili Vlado RS, da je nujno, da Vlada RS spoštuje stavkovne zahteve in podpisane dogovore. Danes podpisan Dogovor ne pomeni, da ne moremo zaostrovati sindikalnih aktivnosti ali napovedati stavke, saj imamo v preteklih stavkovnih sporazumih podlage za zakonito napoved stavke (sprejetje standardov in normativov in sprejetje Pravilnika o specialnih znanjih v lekarniški dejavnosti), vseeno pa bomo, tako kot vedno, k temu pristopili premišljeno. Vsekakor bomo o tem resno začeli razmišljati, če Vlada RS ne bo začela z nadaljevanjem pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

 

Dogovor je danes podpisalo 24 sindikatov od skupno 45 sindikatov podpisnikov tega dogovora. Nekateri bodo dogovor podpisali še tekom tedna.

 

Obveščamo vas še, da se zaradi podpisanega Dogovora in spremembe plačne lestvice spreminja tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. O objavi v Uradnem listu vas  bomo obvestili naknadno.

 

Z lepimi pozdravi,

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka