Nalagam ...

O sindikatu


Konference sindikata

 1.  
  1. KONFERENCA SINDIKATOV BOLNIŠNIC

    
   Matej Velenšek,
   predsednik konference

    
   Tom Mežan,
   podpredsednik

    
   Matjaž Mrhar,
   podpredsednik
 2.  

KONFERENCA SINDIKATOV ZDRAVSTVENIH DOMOV

 
                Igor Gomerčič,
          predsednik konference

 

 

 

 

                  Klemen Frelih,
                  podpredsednik

 
                          Darja Jeke,
                      podpredsednica

 

KONFERENCA SINDIKATOV SOCIALNIH ZAVODOV

 
              Leila Al Shammary,
           predsednica konference

 
             Mateja Milenkovič Šimek,
                      podpredsednica

 
 
 
 
 
 
 
Mojca Lipnik,
podpredsednica

 

KONFERENCA SINDIKATOV VDC IN SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV ZA USPOSABLJANJE

 
                                       Tamara Svete,
                               predsednica konference

 
                                    Nataša Zanoškar,
                                     podpredsednica 

 

KONFERENCA SINDIKATOV CENTROV ZA SOCIALNO DELO

 
                                       Špela Havle,
                             predsednica konference

 

 
 
 

 
 
 
                                            Rok Merc,
                                         podpredsednik 

 

KONFERENCA SINDIKATOV LEKARN

 
                         Andreja Peternelj Pristavec,
                            predsednica konference

 
                                     Tomaž Mezgec,
                                      podpredsednik

 

KONFERENCA SINDIKATOV ZDRAVILIŠČ

 

predsednik konference

 

 
 
                                    Karmen Drobnič,
                                    podpredsednica

 

KONFERENCA SINDIKATOV DELAVCEV PRI VIRIH IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

 
Martina Dolšak,
predsednica konference
   


                                       Omar Hanuna,
                                       podpredsednik
 

 

KONFERENCA SINDIKATOV NIJZ in NLZOH

 
Darja Turel,
predsednica konference    

 
                                  Tatjana Rokavec,
                                   podpredsednica