Nalagam ...

Novice


V javni obravnavi so predlogi pravilnikov, ki se navezujejo na področje Zakona o dolgotrajni oskrbi

Spoštovane sindikalne zaupnice, spoštovani zaupniki, članice in člani,

 

obveščam vas, da so na portalu e-demokracija objavljeni predlogi šestih pravilnikov, ki se navezujejo na področje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlogi pravilnikov so v javni razpravi do 2. novembra 2023, zato vas prosimo, da nam vaše morebitne predloge in pripombe k pravilnikom posredujete do najkasneje 26. oktobra 2023, da jih bomo lahko pravočasno zbrali in vključili v enoten odziv sindikata.

Predlogi pravilnikov, ki so v javni razpravi:

Pravilnik o spremljanju, poročanju in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16030)

 

Pravilnik o ovsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16029)

 

Pravilnik o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16028)

 

Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16027)

 

Pravilnik o vlogi za vpis v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16026)

 

Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

(povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16025)

 

Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

 

Z lepimi pozdravi, 

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka