Tag Archive: ZUJF

Izvleček najpomembnejših ukrepov

Izvleček najpomembnejših ukrepov z vidika zmanjševanja Socialnih pravic in pravic iz delovnega razmerja po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za Uravnoteženje javnih financ.

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2012/test-4/