Nalagam ...

Novice


Stroški obveznega testiranja na SARS-CoV-2

V zadnjih dneh se vrstijo vprašanja, ali bodo morali zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva sami nositi stroške obveznega testiranja, kateremu so zaposleni periodično podvrženi v primeru, da niso cepljeni oziroma prebolevniki. V SZSVS smo trdnega stališča, da delodajalci delavcem nikakor ne smejo zaračunavati stroškov obveznega testiranja, saj bi bilo to v nasprotju s temeljnimi določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11).

Delavec ima pravico do zdravega in varnega delovnega okolja, hkrati pa ima tudi dolžnost spoštovanja in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ker je delavec dolžan spoštovati preventivne zdravstvene ukrepe, odrejene s strani delodajalca (torej tudi poziva na testiranje), ga udeležba na preventivnih zdravstvenih pregledih (testiranjih) ne sme finančno obremeniti. Slednje izhaja tudi iz pojasnil MDDSZEM, ki so objavljena na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/obveznosti-delodajalcev-pravice-in-dolznosti-delavcev-ter-samozaposlenih-oseb/ (pojasnila se sicer nanašajo na preventivne zdravstvene preglede, pod kar sodi tudi izvedba testiranj za COVID-19). Opozarjamo tudi na določbo 14. člena ZVZD-1, skladno s katero zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti.