Nalagam ...

Novice


Skupna izjava za javnost reprezentativnih sindikatov

Spoštovani in spoštovane,

spodaj podpisani sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki smo sodelovali na nedavnih pogajanjih in sklenili Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (v nadaljevanju Dogovor), želimo na kratko nasloviti odzive različnih organizacij in posameznikov v preteklih dneh.

Zasledili smo, da je bil odziv zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu na dosežen Dogovor izjemno raznolik, segal je od velikega zadovoljstva z doseženim do slabe volje in neutemeljenih očitkov. Eden izmed teh očitkov je bil, da se sedaj pomembno rušijo razmerja predvsem med (mladimi) zdravniki v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaposlenimi v zdravstveni negi. V različnih objavah in zapisih je bilo zapisanih kar nekaj netočnosti in, upamo, nehotenih zavajanj, pa vendar se na vse enostavno ni moč odzvati, zato bomo izpostavili zgolj dve.

Prvič; razmerja med posameznimi delovnimi mesti so se zagotovo spremenila in celo porušila, zato smo sindikati zahtevali drugi krog pogajanj. Glede na dejstvo, da smo nekateri sindikati, podpisniki tega dopisa, tudi podpisniki Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, trdimo, da nismo pozabili na naše člane zdravnike in zobozdravnike ter seveda vse ostale zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (fizioterapevte, delovne terapevte, radiološke inženirje, laboratorijske delavce, farmacevtske delavce, specialne pedagoge, J plačno skupino in še bi lahko naštevali). Tako kot vsi ostali zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki niso bili del tega Dogovora in tega kroga pogajanj, bodo predmet pogajanj v mesecu januarju.

Drugič; podpisniki Dogovora zavračamo očitke, da je bilo karkoli sklepano mimo obstoječih načinov vodenja socialnega dialoga in da smo kogarkoli namerno »pozabili« oz. izpustili iz pogajanj. Sindikati, podpisani pod to izjavo, tako nismo nikoli bili del kakršnihkoli usklajevanj mimo pogajanj, ki so bila izvedena na podlagi Poslovnika in so bila med drugim javno spremljana. O domnevnem zakonu o plačah v zdravstvu, ki so ga nekateri omenjali v medijih in širše, prav tako ne vemo nič, razen tega, kar so v zadnjih dneh o tem sami povedali. Tako, da bi moral biti očitek o netransparentnosti in dogovarjanju »pod mizo« naslovljen drugam. Podpisniki te izjave tudi nasprotujemo parcialnim zakonskim rešitvam, sprejetim brez socialnega dialoga z vsemi reprezentativnimi sindikati, saj smo prepričani, da take rešitve ne vodijo v smer izboljšanja slovenskega zdravstvenega sistema.

Glede netočnih zapisov o tem, kaj je zapisano v doseženem dogovoru, in netočnih primerjav med posameznimi poklici, pa zgolj naš komentar: naša želja in zahteva je, da zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu v že zaključenem in drugem krogu pogajanj januarja prejmejo tisto, kar jim po našem prepričanju pripada: boljše delovne pogoje za požrtvovalno delo, ki ga opravljajo. Naš namen ni in nikoli ni bil ustvarjanje razkola med posameznimi poklici, zaposlenimi v zdravstvu ali socialnem varstvu, sploh v danih razmerah, ko je poklicna solidarnost še kako pomembna.

 

S spoštovanjem,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

 

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

 

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

 

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM

Robert Kokovnik l. r.

 

SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj l. r.