Nalagam ...

Novice


Resorna pogajanja in pogajanja v javnem sektorju

Ta teden je izjemno pester na področju pogajanj. V ponedeljek so potekala maratonska usklajevanja krovnega dogovora, ki vsebuje dogovor o usklajevanju plačne lestvice, dvigu za 1 PR v 2023, regresu za letni dopust in za prehrano. Pogajanja se nadaljujejo danes popoldne, ko upamo, da bomo dogovor, v katerega je vladna stran naknadno vnesla nekatere nedogovorjene postavke, dogovorili in da bo tudi parafiran.

Vzporedno s krovnimi pogajanji so na ministrstvu za zdravje potekala tudi resorna pogajanja. Včeraj smo imeli sejo pogajalske komisije, kjer smo v prvi vrsti, zaradi dogajanja dan prej, na pogajanjih za KP za zdravnike in zobozdravnike, spremenili poslovnik in se dogovorili, da bodo pogajanja za celotno dejavnost zdravstva in socialnega varstva, torej tudi za zdravnike in zobozdravnike, potekala skupaj in ne ločeno, kot je vlada načrtovala v prvem koraku. Torkovih pogajanj za KP za zdravnike in zobozdravnike se sindikata Fides in Praktik.um nista udeležila. Poleg našega sindikata, SZS Pergam in SZSS pa je bila na torkovih pogajanjih prisotna predstavnica sindikata Dens, ki zastopa zobozdravnice in zobozdravnike. Predstavniki Dens so bili prisotni tudi na včerajšnjih skupnih pogajanjih, predstavniki Fidesa pa so se včerajšnjih pogajanj sicer udeležili, vendar jih po desetih minutah tudi zapustili.

Vladna stran, kljub sklepu s prejšnje seje, ni pripravila protipredloga na naš predlog. Razlog za to je, kot so navedli, da predlog, poslan februarja, vsebuje tudi delovna mesta iz E3 plačne podskupine in J plačne skupine, za kar vladna pogajalska stran nima mandata. Po tem smo kar nekaj časa porabili za argumentiranje, da predlog ni odraz naših »muh«, ampak je skladen z Dogovorom, kjer smo med drugim zapisali, da se bomo še posebej posvetili plačni skupini J, nesorazmerjem, ki smo jih ustvarili (tudi v zdravstveni negi) in vsem delovnim mestom, ki jih v prvem krogu nismo naslovili. Povedali smo tudi, da bi vlada lahko podala odziv vsaj za tista področja, za katera ima mandat.

Tekom pogajanj smo slišali mnogo idej vlade o reševanju problematike, ki jo naslavljajo »gašenje požara«. Kljub občutku, da vladna stran želi situacijo rešiti, ni naredila še bistvenega premika za to, da bi se dejansko lahko začeli pogajati skladno z Dogovorom, ki smo ga podpisali novembra 2021.