Nalagam ...

Novice


Razpis za podelitev priznanj SZSVS za leto 2022

RAZPISA

za podelitev priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije za posebne zasluge in dosežke v letu 2022.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih v razpisu morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 29. maja 2023 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana oz. po elektronski pošti: pisarna@sindikat-zsvs.si. 

Predloge za podelitev priznanj obravnava Republiški odbor SZSVS. 

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka