Nalagam ...

Novice


Razpis za podelitev priznanj SZSVS v letu 2021

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 2. korespondenčni seji, na podlagi 40. in 46. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejel sklep:

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije za posebne zasluge in dosežke v letu 2021.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih v razpisu morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 20. maja 2022 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana oz. po elektronski pošti: pisarna@sindikat-zsvs.si

Predloge za podelitev priznanj obravnava Republiški odbor SZSVS. 

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka