Nalagam ...

Pomembne informacije


Prevedbe plač

SIMULACIJE PREVEDB IN OBRAČUNOV PLAČ PO ZSPJS

 

Postopki prehoda iz starega v nov plačni sistem, ki se je uveljavil v avgustu 2008, so razmeroma zapleteni, v dokumentih, ki se izdajajo zaposlenim tudi težko razumljivi, pogosto so tudi zamegljeni konkretni učinki novega plačnega sistema.

 

Na tej strani je prikazanih nekaj primerov simulacij plač javnih uslužbencev na nekaterih tipičnih delovnih mestih s specifikacijo izračunov in s primerjavo plače po novem in starem sistemu. Izračuni v simulaciji vsebujejo:

–      prevedbo delovnega mesta in javnega uslužbenca (katere rezultat sicer vsebuje aneks k pogodbi o zaposlitvi),

–      določitev plačnega razreda po ZSPJS (določen v aneksu k pogodbi o zaposlitvi),

–      določitev zneska odprave nesorazmerja v osnovni plači in izračun zneskov osnovne plače javnega uslužbenca (brez ev. določenih bodočih eskalacij plač) po posameznih obdobjih oz. fazah odprave nesorazmerij,

–      določitev dodatkov, ki so upoštevani v primerjalnem obračunu plače,

–      rekapitulacijo obračunov plač (za polni delovni čas), in sicer po starem sistemu in po novem sistemu – v prvem obdobju odprave nesorazmerij in ob končni uskladitvi odprave nesorazmerij (z upoštevanjem vrednosti plačnih razredov v oktobru 2008).

 

Prikaz izračunov je podan z izborom na enega od spodaj navedenih primerov. Le-ti služijo le za ponazoritev sistema. Izračuni so namreč izrazito individualni – nastopajo pomembne razlike glede na vrsto in obseg dodatkov, ki se upoštevajo v prevedbi, glede na bivši količnik osnovne plače in dosežena napredovanja po starem sistemu in glede na vrsto in obseg drugih dodatkov, ki so upoštevani v obračunu.

Vsi podatki in izračuni se nanašajo na vrednosti, ki so veljale ob prehodu v nov plačni sistem (avgust 2008).

1. perica 

2. bolniški strežnik (v soc. zavodu) 

3. srednja medicinska sestra v negovalni enoti 

4. srednja medicinska sestra v negovalni enoti z napredovanjem 1.10.08 

5. bolničar negovalec v socialnem zavodu 

6. fizioterapevt (VI.TR) v socialnem zavodu 

7. višja medicinska sestra v negovalni enoti – po novem uvrščena na diplomirano medicinsko sestro 

8. dipl. socialni delavec – samostojni svetovalec (naziv) 

9. klinični psiholog specialist 

10. diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti 

11. skupinski habilitator – samostojni svetovalec (v nazivu, VII/2 TR) 

12 skupinski habilitator – samostojni svetovalec (v nazivu, VII/2 TR) – z napredovanjem 1.10.2008