Nalagam ...

O sindikatu


Predstavitev

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je 7. decembra 1990 na izredni skupščini odločil za samostojno, nadstrankarsko in stanovsko pot. Odločitev skupščine, da sprejme izziv časa in zahtevo zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v iskanju svojega prostora in lastne razpoznavnosti v novo nastajajoči pluralni in demokratični družbi, se je potrdila za modro in pravilno. Svoj pogled v prihodnost smo opredelili v programskih usmeritvah in v statutu, ki je opredelil organiziranost in način delovanja. Na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov smo z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve postali reprezentativni panožni sindikat za območje države v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter obveznega socialnega zavarovanja.

 

 

Vsak član sindikata prejme člansko izkaznico, na podlagi katere, po preteku treh mesecev od včlanitve, tudi uveljavlja nekatere pravice in ugodnosti:

  • varovanje pravic iz kolektivne pogodbe,
  • brezplačno pravno pomoč in varstvo pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja,
  • solidarnostno pomoč iz solidarnostnih sredstev sindikata,
  • najemanje sindikalnih počitniških kapacitet,
  • najemanje kreditov v Delavski hranilnici,
  • informacije preko sindikalnega glasila Obtok,
  • različne popuste,
  • druge ugodnosti, ki izhajajo iz statuta.

 

Glasilo Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije – OBTOK izhaja  že od leta 1992. Z Obtokom obveščamo članice in člane o delu sindikata, pomembnih dogodkih in aktivnostih. Je sindikalni uradni list, saj v njem objavljamo vse sindikalne listine, tolmačenja kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so pomembni pri varovanju delavskih pravic članov sindikata.

Kako do nas

Uradne ure svetovanja so vsak delovnik med 9h in 14 uro na tel. 01 2347 846 ali 01 2347 843. Za osebno svetovanje na sedežu sindikata se predhodno dogovorite. Seveda pa je nekaj osnovnih informacij tudi na teh spletnih straneh.
Veseli pa bomo tudi vaše elektronske pošte.

Člani sindikata so se preko 260 sindikatov zavodov povezali v 9 konferenc sindikatov dejavnosti, na čelu katerih je Republiški odbor kot najvišji organ med kongresoma. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije predstavlja in vodi predsednik sindikata, ki ga vsakih pet let izvoli kongres.