Nalagam ...

Novice


Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanje pogajanj v javnem sektorju

Obveščamo vas, da je vlada na včerajšnji dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Sprejem posebnega vladnega projekta (PVP) je posledica decembra lani zaključenih pogajanj in zaveze vlade v stavkovnem sporazumu. V decembru lani in januarju letos smo se v SZSVS aktivno vključili v pripravo PVP in čeprav vse naše usmeritve niso bile sprejete, z nekaterimi le uspeli vsaj malo izboljšati položaj zaposlenih v plačni skupini J, na katerega nas naši člani stalno utemeljeno opozarjajo.


PVP določa:

  • maso razpoložljivih sredstev na ravni zavoda za dodatno delovno uspešnost (DU) iz PVP (število vseh javnih uslužbencev v plačni skupini J v zavodu x 100 EUR);
  • področja dela, na katerih je možno prejeti dodatno DU iz PVP (informatika, finance in računovodstvo, kadrovsko in pravno področje, nabava in logistika, vzdrževanje, prehrana, oskrba, glavna pisarna);
  • merila za pridobitev dodatne DU iz PVP (dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti, dodatne naloge zaradi večjega obsega opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali dodatne naloge  zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov);
  • delodajalec z javnim uslužbencem sklene dogovor, vendar tudi nesklenitev dogovora v skladu s sodno prakso ni ovira za izplačilo DU iz tega naslova;
  • javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec izplača delovna uspešnost PVP v višini do 150 evrov bruto I za polni delovni čas;
  • DU iz PVP se izplačuje mesečno.

Obveščamo vas tudi, da so se v ponedeljek, 23. 1. 2023, začela pogajanja v javnem sektorju, z vladno predstavitvijo analize stanja v javnem sektorju in vladnim predlogom časovnice reforme plačnega sistema in odprave nesorazmerij. V petek, 27. 1. 2023, je uvodno srečanje predvideno tudi na Ministrstvu za zdravje na temo oblikovanja plačnega stebra. Predvidoma bodo vladna izhodišča, ki so podlaga za reformo in odpravo nesorazmerij, sprejeta naslednji teden, nato pa v prvi polovici februarja nadaljujemo pogajanja, ki bodo dokaj hitro morala prinesti rezultate tudi na področju dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, kjer nam je ostalo še precej nesorazmerij (nekatera smo zaradi vladnega stališča žal tudi ustvarili na novo). O pogajanjih vas bomo sproti obveščali, stališče Sindikata zdravstva in socialnega varstva pa bo tudi v teh pogajanjih oblikovano na podlagi opozoril naših članic in članov, sklepov konferenc in ROS ter ob ustrezni strokovni argumentaciji in spoštovanju vseh profilov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.