Nalagam ...

Novice


Pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev v zdravstvu in socialnem varstvu

Na Ministrstvu za zdravje smo imeli včeraj sejo pogajalske komisije, kjer nam je vladna stran predstavila izhodišča, ki so bila za dejavnost zdravstva potrjena v prejšnjem tednu, najkasneje danes pa bodo na Vladi RS potrjena izhodišča tudi za dejavnost socialnega varstva.

Izhodišča so bila predstavljena le v ustni obliki in so zelo "ohlapno" zastavljena. Naslavljajo mlade zdravnike na začetku karierne poti, delovna mesta v podskupinah E2, E4, F1, F2 (farmacevtski delavci, zdravstveni delavci in sodelavci, strokovni delavci in sodelavci v socialnem varstvu ...), iz skupine J pa zgolj tiste strežnice, ki niso bile naslovljene v prvem delu pogajanj. V okviru izhodišč naj bi določili tudi kriterije za zasedbo predvsem novih delovnih mest, ki so bila oz. bodo izpogajana.

Vladni pogajalski strani smo v našem ustnem odzivu sporočili, da so ta pogajanja namenjena razrešitvi stavkovnih zahtev in izhodišča tega ne izražajo v celoti. V izhodiščih namreč manjkajo predvidena pogajanja in usklajevanja o sprejetju standardov in normativov. Tudi plačna skupina J je zastopana minimalno, čeprav smo v Dogovoru novembra 2021 zapisali, da bomo prav plačni skupini J namenili posebno pozornost. Podskupina E3 (zdravstvena nega) pa je popolnoma izpuščena, čeprav vemo, da je tudi v tej skupini prišlo do mnogih neskladij, ki jih je potrebno nasloviti. 

Povedali smo tudi, da smo predlog, iz katerega so vidna vsa nesorazmerja, poslali na MZ in MDDSZ že februarja in ostaja nespremenjen. 

Vladno stran smo pozvali, da se do predloga opredeli in da se izhodišča dopolnijo. Dogovorili smo se, da se sestajamo enkrat tedensko, praviloma ob sredah, in pogajanja zaključimo do konca oktobra.

V luči včerajšnjega dogajanja in težnje zdravnikov po izstopu iz enotnega plačnega sistema pa smo poudarili, da ostali reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ne podpiramo zahteve Fidesa po izstopu iz enotnega plačnega sistema. Izstop namreč pomeni, da se delo zdravnikov in zobozdravnikov ne bi moglo več financirati iz javnih financ. Posledično pa to pomeni konec javnega zdravstva, čemur ostro nasprotujemo v imenu ohranjanja javnega zdravstvenega in socialnega sistema, v imenu ohranjanja socialne države, v imenu ohranjanja človeka vrednega življenja.

 

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka