Nalagam ...

Novice


Obvestilo - pogajanja v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva

Kot veste, se pogajamo z vlado o dvigu plač predvsem tistim zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki dviga plač niso bili deležni novembra lani. Z ministrom za zdravje, ministrico za javno upravo ter predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se predstavniki sindikatov do sedaj sestali petkrat, trenutno smo v fazi približevanja predlogov za zvišanje plačnih razredov. Vlada še vedno vztraja, da se J plačni skupini plačni razredi ne dvignejo; mi na drugi strani vztrajamo, da je plačno skupino J, poleg drugih skupin, nujno potrebno nasloviti.

Naš sindikat vztraja pri zahtevi, da se odpravijo nesorazmerja med delovnimi mesti v zdravstvu in socialnem varstvu in da se sporazum z vlado podpiše do konca oktobra, kot je bilo dogovorjeno na prvih pogajanjih. Prav tako vztrajamo, da se z izplačili začne nemudoma, saj naše članice in člani že skoraj leto dni potrpežljivo čakajo na odpravo novembra lani nastalih nesorazmerij in jih potrpljenje mineva.

Na zadnjih pogajanjih je vlada predstavila stavkovni sporazum, sklenjen s sindikatom Fides, po katerem naj bi se oblikoval ločen plačni zdravstveni steber znotraj enotnega plačnega sistema, če pa bi druge poklicne skupine ali sindikati temu nasprotovali, pa bi vlada oblikovala poseben podsteber le za zdravnike in zobozdravnike. Po našem prepričanju je vlada s podpisom tega sporazuma »nakazala smer« urejanja plačne reforme s stebri in podstebri in s tem hkrati kršila prejšnji četrtek sklenjen Dogovor o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leto 2022 in 2023, ki bo v uradnem listu predvidoma objavljen v torek, 25. 10. 2022. V 6. točki Dogovora smo se namreč z vlado dogovorili, da bomo "pričeli z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona, pri čemer si bosta vladna in sindikalna stran prizadevali za čim višjo stopnjo usklajenosti členov. O temeljnih vprašanjih plačnega sistema bo doseženo soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja." Mi bomo zagotovo vztrajali, da se temelji za spremembe plačnega sistema v javnem sektorju dogovarjajo v skladu s 6. točko navedenega dogovora.