Nalagam ...

Novice


Pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS

V ponedeljek smo na pogajanjih na Ministrstvu za javno upravo dosegli pomembne kompromise in dogovore. Neusklajen je le še en dogovor, in sicer, kdaj bo izplačan 1 PR za tiste, ki v obdobju od 2018 niso bili deležni dvigov plač. Vladna stran vztraja pri dvigu z aprilsko plačo, naš cilj je, da se nam približa in se ta dvig prestavi vsaj na marec 2023 (že to je za nas pozno). V naslednjem tednu bi lahko parafirali sporazume med Vlado in sindikati.

Dogovorili smo se:

- da se nadomestilo malice dvigne iz 4,94 € na 6,15 € od 1. 9. 2022 dalje;

- da se s 1. 10 . 2022 za 4,5 % dvignejo plače (sprememba plačne lestvice);

- da se izhodiščne plače dvignejo za 1 plačni razred marca ali aprila 2023, vendar le za tiste, ki niso bili deležni dvigov plač;

- poračun regresa za tiste z nižjimi plačami, po naslednji shemi:

  •  do 24. PR- 300€,
  • od 25. PR do 30. PR -250 €,
  • od 31. PR do 35. PR -200€,
  • od 36. PR do 40. PR - 150 €, 
  • od 41. PR do 50. PR - 100€;

- za nadaljevanje pogajanj o nerazrešenih stavkovnih zahtevah.

Na Ministrstvu za zdravje imamo danes ob 8. uri zjutraj pogajanja, kjer nam bo Vladna stran predstavila izhodišča, ki so jih na Vladi sprejeli v prejšnjem tednu.

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka