Nalagam ...

Novice


Pogajanja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov spodnje tretjine plačne lestvice in izhodišča za spremembo tarifnega dela KPZSV in KPZZN

Vlada RS je 20. 7. 2021 sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPZSV) ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (KPZZN). Iz izhodišč izhaja, da je Vlada RS oziroma resorno Ministrstvo za zdravje prepoznalo nekatere anomalije sistema, na katere smo že nekaj let opozarjali v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Na anomalije smo opozorili tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki pa k izhodiščem še ni pristopilo, prepričani pa smo, da se bo to zgodilo najkasneje tekom pogajanj, ki se bodo začela v drugi polovici avgusta.

Dokument predstavlja vladna izhodišča za pogajanja in še ne gre za končni dogovor/zavezujoči dokument. V SZSVS si bomo prizadevali s strokovnimi argumenti v pogajanjih dogovoriti čimboljše vrednotenje dela naših članic in članov.

Od septembra dalje se bodo vzporedno vodila tudi pogajanja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice, kar je bilo dogovorjeno s 13. točko Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. V okviru teh pogajanj bomo naslovili anomalije, ki izhajajo iz vrednotenja delovnih mest v plačni skupini J, pa tudi v plačnih skupinah E in F, tako da bomo ustrezno reprezentirali vse naše člane, ne glede na profil in plačno skupino.