Nalagam ...

Novice


Podpisan je Dogovor o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Včeraj je potekal podpis Dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter pripadajočih aneksov h kolektivnim pogodbam. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je dogovor in anekse podpisala in podpisala ga je večina sindikatov v javnem sektorju, tako da je bil dosežen kvorum za veljavnost dogovora (večina sindikatov JS). Naš sindikat je s podpisom soprispeval k temu, da bo dogovor uveljavljen – sindikati, ki se za podpis niso odločili, pač ne.

Dogovor prinaša:

  • uskladitev vrednosti plačnega razreda z dvigom za 4,5% (za primerjavo: 1 plačni razred je vreden 4 % plače). Povišice bodo zaposleni deležni od izplačila oktobrske plače dalje.
  • 10. novembra bo izplačan poračun regresa po naslednji lestvici:

- do 24. PR - 300€,

- od 25. PR do 30. PR - 250 €,

- od 31. PR do 35. PR – 200 €,

- od 36. PR do 40. PR - 150 €,

- od 41. PR do 50. PR – 100 €;

  • 1,21 € višji regres za prehrano (od 1. 9. 2022 znaša regres za prehrano 6,15 €) – višji regres za mesec september bo izplačan s poračunom.
  • 1 plačni razred od 1. aprila 2023  (tisti, ki niso bili deležni dvigov novembra 2021).

Vlada RS se v dogovoru zavezuje, da bo do 30. 6. 2023 sprejela sistemske spremembe plačnega sistema, s katerimi bo med drugim naslavljala problem uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice in problem minimalne plače.

Dogovor, po tem, ko bo objavljen v Uradnem listu (o tem vas bomo obvestili), zaposlenim v obeh dejavnostih (tudi vedno pozabljeni J plačni skupini) prinaša dvig plače praktično za 4,5 oz. 8,5 %, višji regres za malico, poračun regresa za letni dopust in zavezo vlade, da bo realizirala vse dogovore preteklih vlad in sindikatov in naslovila problem spodnje tretjine in problem minimalne plače.   

S pogajanji v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva nadaljujemo v naslednjem tednu. Zaenkrat še nismo dosegli pomembnih premikov, zagotavljamo pa vam, da smo na pogajanjih vztrajni in odločni.