Print this Stran

Premije

Z januarjem 2019 se je znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence uskladil s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2017 (po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,034), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 29,27 EUR. Zneski usklajenih premij za vse premijske razrede se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.

 

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/place-in-drugi-prejemki/dodatno-pokojninsko-zavarovanje/premije/