Nalagam ...

Novice


Parafiran je stavkovni sporazum med vladno pogajalsko stranjo in sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Danes sta vodji pogajalskih skupin vladne in sindikalne strani parafirala stavkovni sporazum (v prilogi), ki predstavlja delno realizacijo dogovora o drugem krogu pogajanj, ki je bil sklenjen novembra lani, in naslavlja naše stavkovne zahteve.

Za delovna mesta podskupin E2, E4, F1 in F2, ki niso bila naslovljena v novembru 2021, smo uspeli dogovoriti dvige plač za enega do štiri plačne razrede, za E1 pa za dva do pet plačnih razredov. Določili smo kriterije za zasedbo delovnih mest delovnim terapevtom, fizioterapevtom, kliničnim psihologom, psihologom in kriterije za zasedbo novih delovnih mest laboratorijskim delavcem s posebnimi znanji, zobotehnikom s posebnimi znanji in ortopedskim tehnikom s posebnimi znanji. To  je za naše člane ključnega pomena zaradi prerazporejanja zaposlenih na ustrezna delovna mesta. Dogovorili smo tudi, da se do konca januarja 2023 sprejme pravilnik o specialnih znanjih za zaposlene v lekarniški dejavnosti in do konca leta 2022 posebni vladni projekt, v katerem bo vlada s 1. 1. 2023 zagotovila denarna sredstva, s katerimi bo naslavljala plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (v smislu preprečevanja outsourcinga - za obdobje do uveljavitve sistemskih sprememb). Dogovor vsebuje tudi določbo, da bodo do 1. 4. 2023 sprejeti standardi in normativi na vseh področjih, kjer še niso sprejeti, in da se črta določilo o tem, da jih potrjuje zdravstveni svet, ki je do sedaj vztrajno blokiral sprejetje le-teh.

Grenak priokus pri vseh pomembnih premikih, ki smo jih uspeli dogovoriti, ostaja pri delovnih mestih, ki so bila v novembru dvignjena le za 1 plačni razred in pri novih delovnih mestih, ki smo jih spogajali lani. Kljub neštetim in tehtnim argumentom na sindikalni strani vladna pogajalska stran ni odstopila od stališča, da delovnih mest, ki so bila deležna dvigov novembra, ne bodo naslavljali, ne glede na to, da vemo, da so bila neprimerno ovrednotena. Patetičen argument na vladni strani, zato, da nimajo preveč slabe vesti, je, da so ti zaposleni že eno leto prejemali višjo plačo in se bo v enem letu situacija uravnala. S 1. 1. 2024 pa bo sistem plač postavljen na uravnotežene in pravilne temelje ali, bolje rečeno, stebre.  Ne glede na to, ali hočemo ali nočemo vladni strani to priznati ali ne - nekaj soli vendarle je v tem argumentu. Seveda pa ostaja veliko vprašanje, ali bomo v enem letu le uspeli uravnotežiti vsa delovna mesta na način, da ne bo nihče prikrajšan. Zagotovo bo to naš fokus. 

Predstavniki sindikata na državni ravni se že v naprej zavedamo, da tudi teh pogajanj ne bomo zaključili na način, da bi uspeli dogovoriti vse, kar smo si zadali, in vse, za kar smo se borili. Zavedamo se, in to smo vladni pogajalski strani velikokrat polagali na srce, da tudi s temi pogajanji ne bo narejenih dovolj velikih korakov za to, da bi se javni zdravstveni in socialnovarstveni sistem pomembno okrepil, da bi zaposleni imeli občutek, da so vsi enakovredni členi verige, da bi v Sloveniji lahko bili pomirjeni in prepričani, da se bodo ljudje z veseljem vračali v naše dejavnosti in skupaj z nami, ki še vztrajamo, gradili boljši jutri za vse.

Prepričani smo tudi, da bi vlada morala popustiti le še pri nekaj malenkostih, zato da bi dogovor bil pravičnejši. A teh malenkosti ni bila pripravljena sprejeti. Znašli smo se na skrajni točki, kjer bi se nam lahko zgodila zaprta vrata in bi skupaj z »novembrskimi nesorazmerji« čakali, da se nesorazmerja naslavljajo znotraj sistemskih sprememb, ki bi naj bile realizirane do 1. 1. 2024. Tega si zavoljo tistega, kar pa smo uspeli izboriti, nismo drznili izzvati. Vladi je namreč pomemben socialni mir, za katerega so nam, na koncu, ponudili bistveno več, kot so bili uvodoma pripravljeni dati.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da takoj v začetku naslednjega leta začenjamo pogajanja za sistemske spremembe in veliko boljše izhodišče bomo imeli, če bomo ohranili konstruktiven, spoštljiv dialog z vladno pogajalsko stranjo (čeprav je to večinoma zelo težko in včasih skoraj nemogoče). Če se bomo za sistemske spremembe, ki so ključne za več let, pogajali s pozicije konfliktne situacije, bo za naše člane to najverjetneje zelo slabo. Po tehtnem premisleku smo presodili, da si tega ne želimo, obenem pa upamo, da to lahko razumete in nas pri tem lahko podpirate.

Dogovor in stavkovni sporazum ter aneksi h kolektivnim pogodbam naj bi bili podpisani še v decembru 2022. O tem vas bomo nemudoma obvestili.