Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, iskrene čestitke vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki z veliko odgovornostjo in požrtvovalnostjo opravljate svoje delo.

Zavedamo se, da ste v teh časih še posebej izpostavljeni pri svojem delu, tvegate lastno varnost in zdravje ter zdravje svojih najbližjih.

Kot že leta do sedaj, ponovno opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev ter na odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Hvala vam in vzdržite, mi pa se bomo potrudili za pravično vrednotenje vašega dela in da resorni minister sprejme standarde in normative.

Skupaj in solidarni smo močnejši!

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/mednarodni-dan-medicinskih-sester-in-zdravstvenih-tehnikov-2/

Dodatki v času epidemije izplačani arbitrarno

Objavljamo posnetek novinarske konference na kateri smo opozorili na pomanjkanje socialnega dialoga, ki je privedlo do nedoslednosti in arbitrarnosti pri izplačilu dodatkov k plačam v času epidemije.

Povezava na posnetek

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/dodatki-v-casu-epidemije-izplacani-arbitrarno/

Solidarnostna pomoč

Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, spoštovane članice in člani SZSVS,

v zadnjih dneh prejemamo od vas številna vprašanja o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo za primer naravne nesreče, kar epidemija nalezljive bolezni je, predvidevajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) in panožne kolektivne pogodbe v javnem sektorju. Val vprašanj in zahtev za pojasnila je posledica odločitve nekaterih sindikatov, ki pozivajo svoje člane, naj vlagajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči.

Ker gre za zahtevek, o katerem se odloči vsak posameznik, smo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, katere člani smo, odločili za skupno stališče do tega vprašanja, ki ga prilagamo, prav tako pa smo vas dolžni opozoriti, da so pričakovanja po izplačilu te pomoči vsem zaposlenim v javnem sektorju, lahko preveč optimistična. Zato se nismo odločili za pozivanje članstva k množičnemu in avtomatičnemu podajanju vlog za izplačilo solidarnostne pomoči.

Določbe kolektivnih pogodb glede poteka roka in pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči so zelo ohlapne in odpirajo veliko pravnih vprašanj. Zato smo v SZSVS, za razliko od nekaterih drugih sindikatov, bolj previdni, saj lahko vlaganje zahtev »na zalogo« našim članom povzroči nevšečnosti, ki se bodo kazale v odnosu do delodajalca in v slabi volji naših članov, če z zahtevkom za izplačilo solidarnostne pomoči ne bi uspeli.

Če se boste odločili za vložitev zahtevka, vas obveščamo predvsem o dveh ključnih točkah:

  • Po našem prepričanju rok za vložitev solidarnostne pomoči še ne bo iztekel 11. 5. 2020 (ta iztek roka je, napačno, štet od začetka epidemije), ampak je možno v tistih primerih, ko bo delavec ocenil, da ga je epidemija prizadela, vložiti vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči v 60 dneh od delavčeve ugotovitve o nastanku škode zaradi epidemije oziroma najkasneje v roku 60 dni po zaključku epidemije.
  • Član zahteva solidarnostno pomoč od delodajalca sam, pri čemer je smiselno, da nastalo prizadetost (ne pozabimo, gre za solidarnostno pomoč) posebej utemelji, zaupnik pa zanj od delodajalca lahko zahteva še dodatnih 20 % sicer predpisanega zneska solidarnostne pomoči. Prilagamo obrazec za izplačilo solidarnostne pomoči. Naj poudarimo, da po našem mnenju kolektivne pogodbe pri vprašanju solidarnostne pomoči ne poznajo ločevanja med tem, da delavca elementarna nesreča (epidemija) finančno prizadene ali pa ga ne – prizadene ga lahko tudi na drugačen, nematerialen način. Pri ugotavljanju prizadetosti si morda lahko pomagate s primerom, ali pripada solidarnostna pomoč, če potres, ki je elementarna nesreča, le začutiš, nisi pa z njim prizadet. Solidarnostna pomoč mora izkazovati nek solidarnostni moment do delavca, ki se je znašel v stiski.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/solidarnostna-pomoc/

Ob prvem maju, prazniku dela

Spoštovane članice, spoštovani člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

epidemija novega koronavirusa, ki je zarezala v vse pore življenja, bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, ki letos beleži 130-letnico. Pokazala je, kako pomemben je javni zdravstveni sistem in da bo potrebno več vlagati v  zdravstvo in socialno varstvo. Vlagati v izobraževanje zaposlenih in zadostno število kadra je naložba v kapital.


Epidemija je pokazala, da so nepogrešljivi prav vsi delavci, je zapisal varuh človekovih pravic. Poudaril je, da morajo biti ukrepi za ohranjanje delovnih mest in vzpostavljanje novih vedno skladni s človekovimi pravicami, tako delavskimi kot tudi na primer pravico do sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov ali do življenja v zdravem okolju. “Demokratične pridobitve morajo imeti vedno prednost pred kapitalom, ne smemo se jim odrekati na primer v zameno za večjo varnost,” je opozoril Svetina.


Dodal je, da varuh človekovih pravic že mnogo let opozarja na anomalije na področju delovnopravnih zadev in kršitve pravic delavcev ter da sistem, ki omogoča zlorabe delavcev, še ni pokrpan. “Stiske mnogih se ne smejo reševati zgolj s pomočjo humanitarnih organizacij ter solidarnih in sočutnih ljudi,” je opozoril. 

Vlado in druge odločevalce varuh zato poziva, naj oblikujejo prihodnost, ki bo temeljila na vključevanju in sodelovanju ter na načelih socialne in pravne države. Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije želimo vsem članicam in članom vesel praznik dela, čeprav bo ta letos drugačen od vseh dosedanjih. Verjamemo, da bomo skupaj premagali tudi te težke čase.

Hvala vsem, ki v teh časih nesebično skrbite za bolne in pomoči potrebne, mi se bomo potrudili, da vas bomo obveščali in vam svetovali po najboljših močeh.

Kolektiv SZSVS

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/ob-prvem-maju-prazniku-dela/

Zahtevamo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) zahtevamo, da bolnišnice, zdravstveni in socialnovarstveni zavodi nemudoma v celoti izplačajo dodatek za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor, in sicer v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, za tiste najbolj izpostavljene in obremenjene pa še dodatni dodatek po protikorona zakonu. Tak je bil današnji sklep Republiškega odbora SZSVS.

Zaposlenim, sindikatu in sodeč po podpori, ki jo prejemamo, prebivalcem Slovenije se zdi nedopustno, da zaposleni v bolnišnicah in ostalih zavodih v zameno za neutrudno delo pri reševanju življenj, za izpostavljanje svojega zdravja in zdravja svojih družin niso prejeli več kot zasluženega dodatka in da bo od dobre volje in subjektivne ocene nadrejenih odvisno, kdo, koliko in če sploh bo prejel ta dodatek. To je še toliko bolj nerazumljivo, če upoštevamo, da po zadnjih podatkih kar 28,85 % vseh okuženih oseb v Sloveniji predstavljajo zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj posebej izpostavimo zaposlene v domovih za starejše, kjer je kriza daleč najhujša, kjer je največ obolelih med stanovalci in zaposlenimi in kjer je največ umrlih, nesebično in skrajno požrtvovalno, včasih na robu moči, rešujejo življenja in skrbijo za najbolj ogrožene. Kljub zaščitni obleki so izpostavljeni enormnemu tveganju za okužbo. Ne pozabite, kako težko je biti ves dan v zaščitni opremi, v kateri je vroče, zaradi pomanjkanja zaposleni tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali zaščitno obleko takrat zamenjati z novo. Prav je, da javnost izve tudi takšne detajle, da se vsi zavemo, kako zahtevni in izčrpljujoči so pogoji dela v “skafandrih”, v katerih je vroče, v katerih se zaposleni zelo znojijo in ne morejo ne na potrebo, ne jesti in ne piti. O tem se v javnosti ni veliko slišalo, pa je zdaj priložnost, da vas pozovemo, da pozornost posvetite pogojem dela v zaščitnih oblačilih. Vsem, ki delajo v takih nečloveških pogojih, se ne moremo dovolj zahvaliti za njihovo nepopisno humanost in profesionalnost, lahko pa se jim za ves trud oddolžimo s pravičnim plačilom za pošteno opravljeno delo.  Nerazumljiv zaplet in zmeda v zvezi z izplačilom dodatka je pravzaprav nespoštljiv do tistih, ki so najbolj izpostavljeni.

Virus lahko napade prav vsakega od nas, nihče ni varen in že danes lahko zboli kdorkoli od nas. Ko bomo zboleli, nam bodo natanko ti javni uslužbenci ponudili roko, nam reševali življenje in altruistično skrbeli za nas. Podobno je z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva v socialnem varstvu (v domovih starejših, prejemniki pomoči na domu, v posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo).


Zato je povsem nedopustno, da je večina zaposlenih v obeh dejavnostih (le redki so javni zdravstveni in socialnovarstveni zavodi, ki so dodatek izplačali) prejšnji teden na osebni račun prejela celo nižjo plačo kot za mesec februar, ko epidemije še ni bilo.
Razlog za to je še v nižjem izplačilu potnih stroškov zaradi nedelovanja javnega prometa, kar je po našem prepričanju prav tako skregano z zdravo pametjo. Razočaranje naših članov ob prejemu celo nižje plače, v času ko so pogoji dela bistveno zahtevnejši in ogrožajoči, pa je še toliko večje, saj je dejansko stanje na terenu daleč od napovedovanega dvojnega plačila za opravljeno delo, ki ga je obljubil predsednik Vlade RS. 

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1haCYPF5aj5hgNWLCCxewQIFeuuw2O0CV/view?usp=sharing

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/zahtevamo-izplacilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/

Obvestilo o telefonski številki RK Ljubljana za psihosocialno podporo

Spoštovane zaupnice in zaupniki,

Rdeči križ Slovenije – Območnem združenju Ljubljana (naši člani) so v sodelovanju s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo vzpostavili posebno telefonsko linijo za psihosocialno podporo ljudem.

Prostovoljke in prostovoljci – terapevti so vsak dan (vključno sobote in nedelje) od 16. do 20. ure na razpolago za pogovor na telefonski številki 01 600 93 26.

Več informacij je na voljo v prilogah ali na spletni strani: https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Psihosocialna_podpora_koronavirus/

Vabljeni, da informacije o možni podpori razširite med tiste, ki bi to podporo potrebovali.

Lep pozdrav,

Dragica Kekec
generalna sekretarka

Priloge:

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/obvestilo-o-telefonski-stevilki-rk-ljubljana-za-psihosocialno-podporo/

Protest zoper ravnanje ministra za zdravje

Spoštovani in spoštovane,

sindikati, ki delujemo na področju zdravstva, smo bili danes seznanjeni z dvema dopisoma, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo (včeraj, dne 6. 4. 2020, popoldan) zdravstvenim zavodom. V dopisih minister poziva zavode in poslovodstva, da zadržijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor in dodatka za nevarnost in obremenitve v času epidemije COVID-19, in  sicer, dokler podrobnosti ne bodo medresorsko usklajene ter dokler na ravni posameznih zavodov ne bodo sprejeti interni akti, s katerimi  se naj bi določila delovišča ter zaposleni, katerim dodatki za delo v času epidemije COVID-19 pripadajo.

Na tem mestu opozarjamo, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačuje na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki velja od leta 2008. Gre za veljavno določbo kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalce, in neizplačilo tega dodatka pomeni neposredno kršitev kolektivne pogodbe. MZ ni pristojno za razlago kolektivne pogodbe, prav tako zavodi nimajo nikakršne pravne podlage za sprejem internih aktov, ki bi določali krog upravičencev do tega dodatka. MZ izvajalcem v zdravstvu priporoča, naj zavestno delavcem ne izplačajo dela plače, do katerega so upravičeni na podlagi veljavne kolektivne pogodbe in naj torej zavestno kršijo zakon in kolektivno pogodbo. In to za zaposlene v zdravstvu, ki so ključnega pomena ter v prvih bojnih vrstah za zajezitev te epidemije.

Ministrstvo je tovrstni poziv posredovalo bolnišnicam, zdravstvenim domovom in drugim javnim zavodom, katerih zaposleni so v času razglašene epidemije najbolj izpostavljeni, ogroženi in obremenjeni, pa še to nekaj dni pred izplačilom plač ter ob bok čestitki medicinskim sestram in babicam ob svetovnem dnevu zdravja! Nad takšno dvoličnostjo smo zgroženi.

Minister, sprašujemo Vas. Ali resnično (naivno) pričakujete, da sta etičnost, pripadnost k poklicu, socialni čut in  razumevanje nastalih razmer zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev brezmejna?

Podpisniki  zahtevamo:

  1. da minister za zdravje nemudoma prekliče poziv o zadržanju izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in priporočilo k nezakonitemu ravnanju direktorjem,
  2. da minister za zdravje pozove zavode k zakonitemu delovanju zdravstvenih zavodov z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo za javni sektor,
  3. da nas ministrstvo za zdravje kot socialne partnerje nemudoma vključi v pripravo usmeritev in aktov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za izplačilo dodatka za nevarnosti in obremenitve zaradi dela v času epidemije COVID-19. 

Ministrstvo poziva direktorje zdravstvenih zavodov, da zaradi tvornega sodelovanja z zaposlenimi nemudoma vzpostavijo dialog s predstavniki zaposlenih in sindikati v svojem zavodu. Enako  ravnanje pričakujemo od ministra za zdravje tudi na državni ravni.

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Priloga: dopis Ministrstvu za zdravje

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/protest-zoper-ravnanje-ministra-za-zdravje/

Zahtevamo pravično povračilo potnih stroškov javnim uslužbencem v času nedelovanja javnega prometa!

Od 16. 3. 2020 od polnoči dalje v skladu z odlokom vlade do preklica ne deluje javni promet na območju Republike Slovenije. To za javne uslužbence, tudi tiste v ključnih dejavnostih, kot sta zdravstvo in socialno varstvo, pomeni, da bodo vsi, katerih pot na delo je vezana na javni prevoz, prejeli nižje potne stroške za prihod na delo.

Javni uslužbenci imajo po veljavni ureditvi v kolektivni pogodbi (5. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) primarno pravico do povrnitve potnih stroškov v višini javnega prevoza. Če ta ni možen, je v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi določena kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina, kar pa v času epidemije in tudi restrikcij gibanja v državi pomeni, da bodo tisti zaposleni, ki so doslej prejemali potne stroške v višini cene javnega prevoza, zaradi epidemije zdaj prejeli nižje povračilo stroškov (od 24. 3. dalje je to le 8 centov na prevoženi kilometer), hkrati pa nimajo nobene druge možnosti kot voziti se na delo z osebnim vozilom (ali taksijem).

Zato smo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije prepričani, da gre za situacijo, ko bi morala država poskrbeti za to, da v ključnih dejavnostih, v katerih so zaposleni v času epidemije nepogrešljivi (zdravstvo, socialno varstvo, policija …), zaposlenim omogoči povrnitev stroškov prihoda na delo in odhoda z dela, kot je to že določeno pri uporabi osebnega vozila v službene namene v veljavnih kolektivnih pogodbah (10. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) – kjer je določena možnost dogovora o uporabi osebnega vozila in 30 % kilometrina (in ne 8 centov na kilometer!) za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ki ga v času epidemije ni možno opraviti drugače, kot da se delavec z lastnim avtomobilom pripelje na delo.

Naši člani, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše in drugih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva, skratka, v času epidemije najbolj izpostavljenih dejavnostih, si v dneh, ko jim je sporočeno, da velika večina ne bo prejela dodatka za delo v rizičnih razmerah, poleg tega pa bodo prejeli še znižane potne stroške, ne morejo kaj, da ne bi pomislili, da njihovo delo ni cenjeno. Država bi morala razmišljati in delovati v smeti zaščite in pravičnega nagrajevanja in povračila stroškov najbolj požrtvovalnih zaposlenih, ki v resnici skrbijo za dobrobit celotnega prebivalstva.

                                                                                              Irena Ilešič Čujovič,

                                                                                              predsednica SZSVS

Priloga: Dopis predsedniku vlade

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/zahtevamo-pravicno-povracilo-potnih-stroskov-javnim-usluzbencem-v-casu-nedelovanja-javnega-prometa/

Protest zaradi ne vključitve vseh delavcev v krog upravičencev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Spoštovani in spoštovane,

v imenu naših članov, zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ter tistih v lekarniški dejavnosti želimo javno izraziti naš protest v zvezi z nesprejemljivim stališčem vodstev nekaterih zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva, da omejijo krog upravičenih delavcev do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Od zaposlenih smo zgolj kot primer prejeli obvestilo, da so si v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana privoščili izdati sklep, po katerem nameravajo dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo nekaterim skupinam zaposlenih, ki imajo opravka s COVID-19, ostalim pa ne. To je po našem prepričanju v popolnem nasprotju z namenom določbe 11. točke 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje cilja – nagraditi tiste, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe.

Naj znova poudarimo, da pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah vsem zaposlenim, ki v teh dneh opravljajo delo na delovnem mestu (ne delo na domu) in so tako za razliko od mnogih drugih prisiljeni ne upoštevati osnovnega pravila za zajezitev širitve okužbe »Ostani doma«. Gre za prav vse delavce, tako zdravstvene delavce/sodelavce kot zaposlene v plačni skupini J – vsako naštevanje posameznih delovnih mest bi bilo zato odveč, saj vsak, ki v teh razmerah dela, potencialno tvega okužbo in je zato upravičen do dodatka. 

Za posebne obremenitve in nevarnost, ki presega dodatek po 11. točki 39. člena KPJS, je v »protikorona zakonu«, ki se jutri sprejema v Državnem zboru, določen višji dodatek, ki bo omogočal diferenciacijo med posameznimi skupinami delavcev, čemur v podpisanih sindikatih ne nasprotujemo oz. to celo podpiramo. Ostro pa nasprotujemo temu, da kdorkoli arbitrarno določi upravičence do dodatka po 11. točki 39. člena KPJS, za kar nedvomno ni pravne podlage.

S tem dopisom želimo razbliniti vse dvome o stališčih sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, saj bi vsakršno manipuliranje z razlagami predmetnih določb kolektivne pogodbe pomenilo dolivanje olja na ogenj, ki si ga v teh razmerah zagotovo nihče ne želi. Zato pozivamo vodstva navedenih zavodov, naj premislijo o svojih ravnanjih, ki v teh težkih trenutkih pošiljajo vsem zaposlenim na katere so sedaj pozabili, pomembno sporočilo!


Lep pozdrav in ostanite zdravi,               

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/protest-zaradi-ne-vkljucitve-vseh-delavcev-v-krog-upravicencev-za-izplacilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/

Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na resorni ministrstvi za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili poziv za rešitev ključnih odprtih vprašanj  zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v času koronavirusa. Pri tem smo izrazili zadovoljstvo, da so slišali naš poziv, poslan 16. 3. 2020, v katerem smo opozorili na nujno zagotovitev zaščitne opreme (čeprav te še vedno primanjkuje), dodatna finančna sredstva iz naslova dela v povečanem obsegu dela in rizičnih razmerah, predlagali odobritev višjih potnih stroškov v času nedelovanja javnega prevoza, v novih ukrepih vlade pa je predvidena uzakonitev našega predloga za višje povračilo nadomestila za odsotnost zaradi varstva otrok ali nemožnosti prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza.


Odprta vprašanja ostajajo vprašanja čakanja na delo doma, saj marsikateri zdravstveni zavod pošilja svoje zdravstvene delavce na čakanje na delo doma oziroma jim celo predlaga ali odreja koriščenje dopusta, kar je v teh razmerah nesprejemljivo in nesmiselno. Enako vprašanje se zastavlja pri tistih delavcih v socialnem varstvu, ki bodo potencialno lahko pomagali v katerem drugem zavodu, če se razmere še bolj zaostrijo. Predstavnike vlade smo pozvali, da javno spodbudite druge izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, da priskočijo na pomoč tja, kjer se že borijo z okužbo – npr. v DU Šmarje pri Jelšah. Te pomoči po naših informacijah kljub nekaterim prizadevanjem ni dovolj. Dobrodošla bi bila tako pomoč pri delu s stanovalci kot tudi psihološka strokovna podpora zaposlenim.


Ponovili smo poziv, naj delodajalci za zaposlene, kjer je mogoče, delo organizirajo kot delo od doma, to storijo in svojih zaposlenih ne izpostavljajo nevarnosti po nepotrebnem.


Medtem smo od članov prejeli obvestilo, da nameravajo nekateri zdravstveni zavodi dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo tistim zaposlenim, ki imajo opravka s COVID-19 (to je na sprejemu in na oddelku, če imajo te paciente), ostalim pa ne, kar je v nasprotju z namenom določbe 11. točke 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje cilja – nagraditi tiste, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe. Predlagamo, da vlada javno pozove vse delodajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj dodatek izplačajo vsem, ki delajo v obdobju epidemije, ter zagotovi dodatna namenska sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, saj si tudi glede na obljube vladajoče koalicije, da bo delo dodatno plačano, ne znamo predstavljati reakcije zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki kljub opravljenemu delu dodatka ne bi prejeli.

Ponovili smo tudi zahtevo, naj zaposlenim v času nedelovanja javnega prevoza pripadajo višji potni stroški za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi v višini 30 % odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Priloge:

Dopis_Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Mnenje MJU_vprašanje glede povračila stroškov prevoza

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/kljucna-odprta-vprasanja-zaposlenih-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/

Stran 5 od 22« Prva...34567...1020...Zadnja »