Obvestilo članom o reorganizaciji centrov za socialno delo

Obveščamo vas o dogodkih oziroma dokumentih, ki jih bodo v mesecu septembru 2018 izvedli v. d. direktorji novih območnih centrov za socialno delo, ki bodo začeli z delom 1. 10. 2018. V preteklih mesecih je potekalo aktivno delo na področju priprave vsega potrebnega za reorganizacijo v statusnem smislu, ko se bo oblikovalo novih 16 območnih CSD, ki bodo združevali od 2 do 8 dosedanjih CSD.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) se je že od vsega začetka aktivno vključil v procese priprave tako novih splošnih in individualnih delovnopravnih aktov, kot tudi opozarjal na varstvo pravic delavcev na centrih za socialno delo. Tako smo v SZSVS podali pripombe na osnutek akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na osnutke novih pogodb o zaposlitvi ter odprli tudi številna vprašanja, povezana z nepravilnim vrednotenjem dela, nezadostno diferenciacijo posameznih delovnih mest, spremembo kraja opravljanja dela, problematiko organiziranja in izvajanja interventne službe …

Sedaj smo prišli do zaključne faze, v katero boste še aktivneje vključeni tudi vi, saj morajo v. d. direktorji v septembru 2018 opraviti naslednje:

 

 1. Pripraviti predlog novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD.

Osnutek akta je bil pripravljen centralno za vse CSD in nanj smo v SZSVS podali tudi pripombe, ki so bile v veliki večini upoštevane, nekaj neupoštevanih pa izhaja iz zapisnika sestanka na MDDSZ 29. 8. 2018, ki vam ga posredujemo v prilogi. Posebej poudarjamo, da so v osnutku  vsebovana vsa delovna mesta, ki trenutno obstajajo na CSD, zato bo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vašem CSD verjetno nekoliko odstopal od osnutka. Hkrati smo na sestanku na MDDSZ opozorili, da je nujno razporediti delavce, ki imajo višjo izobrazbo od zahtevane za njihovo trenutno delovno mesto in tudi opravljajo zahtevnejša dela, na delovna mesta višje zahtevnosti. Hkrati vas obveščamo, da ni »prepovedano«, da bi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vašega CSD vseboval katero drugo delovno mesto, ki izhaja iz KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (npr. vodstvena delovna mesta).

V skladu s časovnico, ki smo jo dogovorili na sestanku s predstavniki MDDSZ in v. d. direktorji, vam bodo v. d. direktorji posredovali predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD v mnenje najkasneje do 10. 9. 2018. Pravico imate podati mnenje na predlog akta, in sicer v roku 8 dni od prejema akta. Za morebitne dileme in nejasnosti se lahko obrnete na nas oziroma jih bomo skupaj obravnavali na konferenci SZSVS CSD.

 

 1. Sklicati sestanek (posvet) z reprezentativnimi sindikati, ki so na območju organizirani.

V skladu z 18. členom novele ZSV-H morajo sedanji direktorji in v. d. direktorjev:

 • najmanj 20 dni pred prenosom (torej do 10. 9. 2018) obvestiti sindikate pri delodajalcu o:

– datumu ali predlaganem datumu prenosa,

– javnih uslužbencih, ki se prenesejo na delodajalce prevzemnike,

– pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za javne uslužbence ter predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

 • z namenom, da se doseže sporazum, najmanj deset dni pred prenosom (torej najkasneje do 20. 9. 2018) s sindikati pri delodajalcih posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

Na sestanku morajo biti torej poleg v. d. direktorja prisotni še vsi ostali dosedanji direktorji CSD območja ter vsi predstavniki reprezentativnih sindikatov. Kot sindikalni zaupniki SZSVS morate prejeti seznam vseh delavcev z navedbo starega in predvidenega novega delovnega mesta ter z navedbo kraja opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih vam nudimo vso potrebno podporo.

 

 1. Delavcem izročiti predlog novih pogodb o zaposlitvi.

V zadnjem tednu septembra (po prejemu novih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bodo vsi zaposleni prejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi, praviloma (v skladu z 18. členom ZSV-H) za enako delovno mesto. Osnutke pogodbe smo usklajevali z MDDSZ in v. d. direktorji in usklajevanje v tem trenutku še poteka, zato vam osnutek posredujemo naknadno.

Vsak zaposleni bo moral preveriti vsebino pogodbe, predvsem delovno mesto, plačni razred ter kraj opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih oziroma individualni pravni pomoči vam nudimo vso potrebno podporo. Podpisovanje pogodb o zaposlitvi je predvideno 1. 10. 2018, ko bo območni CSD začel z delom.

Lep pozdrav,

Pripravila:                                                                             Zvonko Vukadinovič,

Irena Ilešič Čujovič,                                                               predsednik

vodja pravne pomoči

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/obvestilo-o-reorganizaciji-centrov-za-socialno-delo/

Last minute počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata!

                                                                                                                      Ljubljana, 7. 8. 2018

V mesecu AVGUSTU vam v terminih 8. 8. 2018 – 31. 8. 2018 nudimo popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ZREČE – Afrodita soba 2:

termini 8.  8. – 25. 8. 2018 redna cena 35 €/dan: LAST MINUTE cena 28 €*/dan

termini 25. 8. – 31. 8. 2018 redna cena 30 €/dan: LAST MINUTE cena 24 €*/dan

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ROGLA apartma 1/5, super ugodna ponudba

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si 

Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

                                                                                                   Dragica Kekec,

                                                                                                  generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/last-minute-pocitniskih-kapacitet-szsvs-2/

Srečanje 2018

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/srecanje-2018/

Priznanja SZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 6. seji dne 22. 4. 2018 na podlagi 40. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklep:

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2018.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 4. junija 2018 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/priznanja-szsvs/

Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Čestitke ob 5. maju mednarodnem  dnevu babic in 12.maju mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Iskrene čestitke ob prazniku!

Hvala vam za skrb za ljudi in požrtvovalno delo. Osnovna pravica vsakega pacienta, je namreč varna, kakovostna in strokovna zdravstvena obravnava, ki jo lahko medicinske sestre zagotavljamo le, če nas je  dovolj. Podatki pa kažejo, da je samo v bolnišničnih okoljih 20–25 odstotkov premalo medicinskih sester, v domovih za starejše pa je stanje še slabše.

Zato ponovno opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev ter na odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

 

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/mednarodni-dan-medicinskih-sester-in-zdravstvenih-tehnikov/

Last minute počitniških kapacitet

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ROGLA 1/5

termini: 13. 4. – 27. 4. 2018

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan

TERME PTUJ 2+2

termini: 13. 4. – 26. 4. 2018

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 28,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

MORAVSKE TOPLICE 4+2

termini: 13. 4. – 21. 4. 2018

redna cena 50,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 40,00 €/dan*

*v ceno najema so vključene do štiri celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ZREČE – Vila Afrodita 2+2

termini: 13. 4. – 15. 4. 2018, 22. 4. – 27. 4. 2018

redna cena 45,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 36,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

ZREČE – Afrodita soba 2

termini: 13. 4. – 19. 4. 2018, 22. 4. – 30. 4. 2018

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

TERME ČATEŽ 5+1

termini: 18. 4. – 28. 4. 2018, 22. 4. – 28. 4. 2018

redna cena 55,00 €/dan (app ¼) – LAST MINUTE CENA 44,00 €/dan*

redna cena 60,00 €/dan (app 1/6) – LAST MINUTE CENA 48,00 €/dan**

*v ceno najema so vključene do 4 celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

**v ceno najema je vključenih do 6 celodnevnih kart za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na gsm št.  031 367 244 ali 041 956 956 (Zavod Ronja).

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/last-minute-pocitniskih-kapacitet-4/

Počitniški Obtok pomlad-poletje 2018

Spoštovani člani,

v glasilu OBTOK pomlad – poletje 2018 objavljamo razpis za letovanje. Rok prijave na razpis je 6. april 2018.

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 8 -11

Administrativna prepoved

 

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2018/

STAVKA

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) javnost obveščata, da je bila današnja opozorilna stavka zaposlenih uspešno izvedena v vseh zdravstvenih in socialnih zavodih po Sloveniji (torej v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, centrih za socialno delo, socialno-varstvenih zavodih (domovih upokojencev), varstveno delovnih centrih – VDC, NIJZ – Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in NLZOH- Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano.

Stavkalo je med 20 tisoč in petindvajset tisoč zaposlenih, ki so po odzivih sodeč odločni stavkovne aktivnosti še bolj zaostrovati v kolikor vlada RS ne bo uresničila stavkovnih zahtev oziroma se o njih začela resno pogajati.

 

Podprlo nas je mnogo zaposlenih, tudi vodstva nekaterih zavodov, kakor tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege. Od sindikatov pa Sindikat SVIZ in ostali sindikati združeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. Med drugimi tudi delavci žerjavisti Luke Koper in Evropska zveza zaposlenih v javnem sektorju EUROFEDOP.

 

Več informacij:

Jelka Mlakar,                                               Zvonko Vukadinovič,

predsednica SDZNS                                       predsednik SZSVS

(041 379 686)                                                     (041 381 635)

 

podporno pismo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/stavka/

Prva pogajanja o stavkovnih zahtevah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Na sedežu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije so danes potekala prva pogajanja med sindikalno in vladno stranjo glede stavkovnih zahtev. Stavko, ki sta jo napovedala Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) in bo potekala 13. 2. 2018, lahko prepreči zgolj sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev. Ker se zavedamo, da je za socialni dialog potrebno nekaj časa, smo se v SZSVS in SDZNS odločili za organizacijo stavke v sredini februarja, da bi s tem zagotovili realne možnosti za dogovor o stavkovnih zahtevah.

Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na dan praznika, v nedeljo in ponoči ter tudi ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Prav tako zahtevamo pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, pričakujemo tudi zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij, dvig plač z naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti, odpravo varčevalnih ukrepov in vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred sredino leta 2012.

Na današnjih pogajanjih smo predstavili svoje stavkovne zahteve, vladna stran pa je pokazala pripravljenost za dialog, ki bi lahko prinesel razrešitev stavkovnih zahtev. Naslednji krog pogajanj bo prihodnji petek, do tedaj se bo vladna stran opredelila do stavkovnih zahtev.

V okviru pogajanj smo se dogovorili tudi za dve ločeni delovni skupini, ki bosta obravnavali razporejanje na dan praznika ter določitev standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega vrastva, ki zajema standarde in normative zaposlenih v zdravstveni in babiški negi (bolničarje, srednje in diplomirane medicinske sestre) ter pripravo drugih standardov in normativov v obeh dejavnostih – za farmacevte in farmacevtske tehnike, delavce v laboratorijski biomedicini, ortopedske tehnike ter inženirje ortotike in protetike, delovne terapevte, fizioterapevte, higienike, logopede, medicinske embriologe in medicinske fizike, pedagoge v zdravstvu, psihologe in klinične psihologe, radiološke inženirje, sanitarne inženirje, socialne delavce, strokovne delavce na centrih za socialno delo, individualne in skupinske habilitatorje, socialne oskrbovalke, delovne inštruktorje, varuhe, animatorje in tehnologe. Vsi navedeni profili že leta delajo v dejavnosti, ki je kadrovsko podhranjena, na kar smo vladno stran danes opozorili.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva zajema vse zgoraj navedene delavce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter delavce v plačni skupini J – skupaj se bomo borili do izpolnitve stavkovnih zahtev!

 

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/prva-pogajanja-o-stavkovnih-zahtevah-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva/

Napoved stavke Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije

 

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije), ki združujeta cca. 80 % vsega organiziranega članstva v obeh dejavnostih kot napovedano konec decembra, zaostrujeta sindikalne aktivnosti.

Zaposleni v naših dveh dejavnostih (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo, posebnih socialno varstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih …) delajo vse dni v letu, ponoči, nedelje in praznike.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije združuje zdravstvene delavce in sodelavce v obeh dejavnostih, od diplomiranih in srednjih medicinskih sester, bolničarjev, radioloških ing., laboratorijskih tehnikov in ing., farmacevtskih tehnikov in farmacevtov, socialnih delavcev, strokovnih delavcev, strokovno tehničnih delavcev, kuharjev, peric, strežnic, psihologov … vse zaposlene v domovih upokojencev, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, posebnih socialnih zavodih, centrih za socialno delo.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije združuje delavce v poklicih zdravstvene in babiške nege ter oskrbe (diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice, srednje medicinske sestre, bolničarje).

 

Oba sindikata sta se združila v zaostrovanju sindikalnih aktivnosti.

 

 1. Stavka v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je napovedana za dne torek, 13. 2. 2018.

 

Stavkovne zahteve:

 

 1. Dvig plač in odprava varčevalnih ukrepov
 • Zahtevamo zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in dvig plač iz naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti.
 • Zahtevamo vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred 1. 6. 2012 (vrnitev 8 %).
 • Zahtevamo odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov, v skladu s VII. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/2016).

 

 

 1. Uveljavitev kadrovskih standardov in normativov

 

 • Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v Modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, ter drugih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 1. Dodatki za neugoden delovni čas in razporejanje delovnega časa

 

 • Zahtevamo višje plačilo dela na dan praznika, dela v nedeljo ter nočnega dela ter ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 • Zahtevamo, da se pri razporejanju delovnega časa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva javne uslužbence razporeja na delo tako, da imajo vsi pravico biti prosti na dan praznika s pravico do nadomestila plače, razen tistih, ki so zaradi nujnih potreb delovnega procesa razporejeni na delo in dobijo plačilo in ustrezen dodatek. Do nadomestila plače niso upravičeni za tiste praznične dneve, ki so v pogodbi o zaposlitvi konkretno določeni kot njihovi prosti dnevi. Do nadomestila plače niso upravičeni tudi takrat, ko so dokazljivo prosti iz naslova počitka sedmega dne in je ta dan praznik na nedeljo.

 

 • Zahtevamo dosledno spoštovanje pravice do prostega vikenda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 1. Zahtevamo določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

 

Stavka bo dne 13. 2. 2018 potekala v obliki dvourne opozorilne stavke v zavodih. Nadaljnje bo prva faza stavke zajemala tudi naslednje sindikalne aktivnosti:

 1. Naši člani bodo umaknili soglasja za opravljanje dela preko polnega delovnega časa.

 

 • Dosledno bomo uveljavili pravico naših članov do časa za strokovno pripravo na delo, v skladu s kolektivno pogodbo.

 

 1. Zaostrovanje stavke z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije            Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Predsednica: Jelka Mlakar                                               Predsednik: Zvonko Vukadinovič

Dopis

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2018/napoved-stavke-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-in-sindikata-delavcev-v-zdravstveni-negi-slovenije/

Stran 10 od 22« Prva...89101112...20...Zadnja »