Nalagam ...

O sindikatu


Organi in funkcije sindikata

Irena Ilešič Čujovič  univ. dipl. prav.,

predsednica


01 23 47 840

031 660 639

irena.ilesic-cujovic@sindikat-zsvs.si

Matjaž Mrhar

podpredsednik za zdravstveno dejavnost


 

 

 

 

 

 

 

 

podpredsednik za socialno varstveno dejavnost


 

Polona Tanšek Aškerc    

dipl. m. s.,

generalna sekretarka


01 23 47 852               polona.tansek-askerc@sindikat-zsvs.si

Republiški odbor

 

Irena Ilešič Čujovič,

predsednica

 

Polona Tanšek Aškerc,

generalna sekretarka

 

Matej Velenšek,

predsednik Konference bolnišnic

 

Matjaž Mrhar,

podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic in podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost

 

Tom Mežan,

podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic

 

Igor Gomerčič,

predsednik Konference sindikatov ZD

 

Darja Jeke,

podpredsednica Konference sindikatov ZD

 

Klemen Frelih,

podpredsednik Konference sindikatov ZD

 

Leila Al Shammary,

predsednica Konference sindikatov socialnih zavodov

 

Mojca Lipnik,

podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov

Mateja Milenkovič Šimek,

podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov

 

Tamara Svete,

predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje

 

Nataša Zanoškar,

podpredsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje

 

Špela Havle,

predsednica Konference sindikatov CSD

 

Rok Merc,

podpredsednik Konference sindikatov CSD

 

Andreja Peternelj Pristavec,

predsednica Konference sindikatov lekarn

 

Tomaž Mezgec,

podpredsednik Konference sindikatov lekarn

 

 

predsednik Konference sindikatov zdravilišč

 

Karmen Drobnič,

podpredsednica Konference sindikatov zdravilišč

 

Martina Dolšak,

predsednica Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

 

Omar Hanuna,

podpredsednik Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

 

Darja Turel,

predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH

 

Tatjana Rokavec,

podpredsednik Konference sindikatov NIJZ in NLZOH

Člani Izvršilnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

Irena Ilešič Čujovič,

predsednica

 

Polona Tanšek Aškerc,

generalna sekretarka

 

Matjaž Mrhar,

podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost

 

Matej Velenšek,

predsednik konference sindikatov bolnišnic

 

Igor Gomerčič,

predsednik Konference sindikatov ZD

 

Leila Al Shammary,

predsednica konference sindikatov soc. zavodov

 

Tamara Svete,

predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje

 

Špela Havle,

predsednica konference sindikatov CSD

 

Andreja Peternelj Pristavec,

predsednica konference sindikatov lekarn

 

 

predsednik konference sindikatov zdravilišč

 

Martina Dolšak,

predsednica konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

 

Darja Turel,

predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH

Nadzorni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

mag. Alojzija Strle,

predsednica Nadzornega odbora

   

Franc Furman, član

 

 

 

Tanja Kužnik, članica

 

 
Člani komisije za statutarna vprašanja in pritožbe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

 

Staša Curk Accetto, predsednica komisije

Brigita Lovrenčič, članica

Boris Sintič, član

Aleksandra Zver, članica