Nalagam ...

O sindikatu


Organi in funkcije sindikata

Irena Ilešič Čujovič  univ. dipl. prav.,

predsednica


01 23 47 840

031 660 639

irena.ilesic-cujovic@sindikat-zsvs.si

 

Matjaž Mrhar

podpredsednik za zdravstveno dejavnost


 

Jože Kropivnik

podpredsednik za socialno varstveno dejavnost


 

Polona Tanšek Aškerc    

dipl. m. s.,

generalna sekretarka


01 23 47 852               polona.tansek-askerc@sindikat-zsvs.si

Republiški odbor
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Polona Tanšek Aškerc članica ROS
Jože Kropivnik podpredsednik SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matej Velenšek predsednik Konference bolnišnic
Matjaž Mrhar podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic in podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost
Tom Mežan podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic
Igor Gomerčič predsednik Konference sindikatov ZD
Darja Jeke podpredsednica Konference sindikatov ZD
Klemen Frelih podpredsednik Konference sindikatov ZD
Leila Al Shammary predsednica Konference sindikatov socialnih zavodov
Matjaž Kresevič podpredsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Mateja Milenkovič Šimek podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov
Tamara Svete predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Nataša Zanoškar podpredsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle predsednica Konference sindikatov CSD
Rok Merc podpredsednik Konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec predsednica Konference sindikatov lekarn
Tomaž Mezgec podpredsednik Konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir predsednik Konference sindikatov zdravilišč
Karmen Drobnič podpredsednica Konference sindikatov zdravilišč
Martina Dolšak predsednica Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Omar Hanuna podpredsednik Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Tatjana Rokavec podpredsednik Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Člani Izvršilnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Polona Tanšek Aškerc članica IO
Jože Kropivnik podpredsednik SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matjaž Mrhar podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost
Matej Velenšek predsednik konference sindikatov bolnišnic
Igor Gomerčič predsednik Konference sindikatov ZD
Leila Al Shammary

predsednica konference sindikatov soc. zavodov

Tamara Svete predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje

Špela Havle

predsednica konference sindikatov CSD

Andreja Peternelj Pristavec

predsednica konference sindikatov lekarn

Boštjan Salobir

predsednik konference sindikatov zdravilišč

Martina Dolšak

predsednica konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

Darja Turel

predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH

Nadzorni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

mag. Alojzija Strle

predsednica Nadzornega odbora

Franc Furman

 

Tanja Kužnik

 
Člani komisije za statutarna vprašanja in pritožbe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Curk Accetto Staša, predsednica komisije
Jevšek Anita
Lovrenčič Brigita
Sintič Boris
Zver Aleksandra