Nalagam ...

O sindikatu


Organi in funkcije sindikata

Irena Ilešič Čujovič  univ. dipl. prav.,

predsednica


01 23 47 840

031 660 639

irena.ilesic-cujovic@sindikat-zsvs.si

Matej Velenšek

podpredsednik za zdravstveno dejavnost


031 658 790

Darja Ogrič

podpredsednica za socialno varstveno dejavnost


Polona Tanšek Aškerc    

dipl. m. s.,

generalna sekretarka


01 23 47 852               polona.tansek-askerc@sindikat-zsvs.si

Republiški odbor
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Dragica Kekec članica ROS
Matej Velenšek podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost,
predsednik Konference bolnišnic
Darja Ogrič podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matjaž Mrhar podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic
Breda Benkič podpredsednica Konference sindikatov bolnišnic
Lili Renčelj predsednica Konference sindikatov ZD
Branko Markuš podpredsednik Konference sindikatov ZD
Polona Tanšek Aškerc podpredsednica Konference sindikatov ZD
Denis Padjan predsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Matjaž Kresevič podpredsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Leila Al Shammary podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov
Tamara Svete predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Jože Kropivnik podpredsednik Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle predsednica Konference sindikatov CSD
Rok Merc podpredsednik Konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec predsednica Konference sindikatov lekarn
Tomaž Mezgec podpredsednik Konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir predsednik Konference sindikatov zdravilišč
Drago Koštomaj predsednik Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Martina Dolšak podpredsednica Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Rok Zaletel podpredsednik Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Člani Izvršilnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Dragica Kekec članica IO
Darja Ogrič podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matej Velenšek podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost in predsednik konference sindikatov bolnišnic
Lili Renčelj predsednica Konference sindikatov ZD
Denis Padjan

predsednik konference sindikatov soc. zavodov

Tamara Svete predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje

Špela Havle

predsednica konference sindikatov CSD

Andreja Peternelj Pristavec

predsednica konference sindikatov lekarn

Boštjan Salobir

predsednik konference sindikatov zdravilišč

Drago Koštomaj

predsednik konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

Darja Turel

predsednica Konference sindikatov ZZV in IVZ

Nadzorni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

mag. Alojzija Strle

 

Franc Furman

 

Tanja Kužnik

 
Člani komisije za statutarna vprašanja in pritožbe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Curk Accetto Staša
Jevšek Anita
Lovrenčič Brigita
Sintič Boris
Zver Aleksandra