Nalagam ...

Novice


OBVESTILO sindikalnim zaupnikom - Poplave

Ujma, ki je zajela Slovenijo se je dotaknila na neposreden ali posreden način praktično vseh Slovencev. Narava nas je v teh dneh na najbolj kruti način opomnila, kakšno moč ima. Zaliti domovi, poplavljene ceste, ujeti in poškodovani ljudje, neprehodni mostovi so opomin, kako je človek nemočen. Ujma, ki nas je doletela nam je v teh dneh dala tudi kruto spodbudo k temu, da poleg sebe in svojih stisk ozremo tudi stiske bližnjih. Zvoki lopat, strgajočih naplavino vode, medsebojna pomoč, ohrabrujoči klici, vzpodbudne besede in ganljive zahvale pa so dokaz, da Slovenci znamo stopiti skupaj in biti opora drug drugemu. Mnogi izmed vas ste vključeni v razne prostovoljne organizacije, civilno zaščito, gasilska društva itd. in te dni požrtvovalno stojite ob strani vsem hudo prizadetim, za kar se vam v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije zahvaljujemo.

Ob tem bi vas radi spomnili, da našim članom ob nastanku elementarne nesreče pripada solidarnostna pomoč.

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPDZSVS, Ur. l. RS, št. 15/94 in nasl.) solidarnostno pomoč opredeljuje v 101. členu. Pri tem naj omenimo, da so člani sindikata upravičeni do 20 % višje solidarnostne pomoči. Znesek solidarnostne pomoči za nečlane sindikata znaša 668,21 €, medtem ko solidarnostna pomoč za člana sindikata (po Aneksu h KP dejavnosti iz 2013) znaša 801,85 €.

Nadalje vas obveščamo, da lahko zaposleni, katerih domovi so prizadeti ali pa so zaradi poplav in zemeljskih plazov odrezani od sveta, uveljavljajo pravico do izrednega letnega dopusta v trajanju do sedem koledarskih dni v letu (38. člen Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije).

V kolikor bi okoliščine elementarne nesreče presegale časovno obdobje sedmih koledarskih dni, je nadaljnja odsotnost delavca, ki zaradi poplav ali zemeljskega plazu oziroma odprave posledic le-teh ne bi mogel priti na delo (npr. zaradi neprevoznosti cest ali izvajanj nujno potrebnih sanacijskih del), lahko upravičena na podlagi nastanka višje sile.

V Sindikatu zdravstva in socialnega  varstva Slovenije izražamo solidarnost z vsemi člani in drugimi zaposlenimi, ki so bili v poplavah prizadeti.

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka