Nalagam ...

Novice


OBVESTILO - Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva je podaljšan, v Uradnem listu objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije KDPZJU za leto 2024

Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, spoštovane članice in člani SZSVS,

 

obveščamo vas, da je vlada na dopisni seji, ki je potekala 28. decembra 2023, podaljšala Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva z dne 24. 1. 2023 in hkrati sprejela novelirano besedilo Posebnega vladnega projekta, ki vam ga prilagamo v priponki.


Sprejem posebnega vladnega projekta (PVP) je posledica decembra 2022 podpisanega Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 165/22), v katerem se je Vlada RS zavezala, da se bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič izplačala pri plači za mesec januar 2023 in se bo izplačevala do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema. Ker sistemske spremembe plačnega sistema zaradi zastoja pogajanj še niso bile dogovorjene in usklajene med socialnimi partnerji, smo Vlado RS posledično pozvali k spoštovanju sprejete zaveze in podaljšanju izvajanja posebnega vladnega projekta še za leto 2024 oziroma do uveljavitve plačne reforme.

Finančna sredstva za izvajanje Vladnega projekta se zagotovijo iz proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za solidarno prihodnost.

PVP določa:

maso razpoložljivih sredstev na ravni zavoda za dodatno delovno uspešnost (DU) iz PVP (število vseh javnih uslužbencev v plačni skupini J v zavodu x 100 EUR);

področja dela, na katerih je možno prejeti dodatno DU iz PVP (informatika, finance in računovodstvo, kadrovsko in pravno področje, nabava in logistika, vzdrževanje, prehrana, oskrba, glavna pisarna);

merila za pridobitev dodatne DU iz PVP (dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti, dodatne naloge zaradi večjega obsega opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali dodatne naloge  zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov);

delodajalec z javnim uslužbencem sklene dogovor, vendar tudi nesklenitev dogovora v skladu s sodno prakso ni ovira za izplačilo DU iz tega naslova;

javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec izplača delovna uspešnost PVP v višini do 150 evrov bruto I za polni delovni čas;

DU iz PVP se izplačuje mesečno.

 

V praksi še vedno prihaja do situacij, ko izvajalci na podlagi razpisanih prostih delovnih mest za delovna mesta v plačni skupini J ne morejo dobiti ustreznih zaposlitev oziroma tudi če se sklene pogodba o zaposlitvi, jo javni uslužbenec odpove, zaradi česar se povečuje tveganje oddajanja storitev zunanjim izvajalcem (t. i. outsourcing). Na podlagi navedenega je Vlada podaljšala Posebni vladni projekt za vzpostavitev možnosti dodatnega nagrajevanja v plačni skupini J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, mi pa pozivamo delodajalce, da ga izplačujejo v največji možni meri.

V primeru, da se v kakšnem zavodu še vedno dogaja, da PVP ni izplačan, nas, prosim, o tem seznanite (PVP, kljub našemu ostremu nasprotovanju, žal ne velja za koncesionarje).

Obveščamo vas tudi, da je bil v Uradnem listu RS, št. 133 z dne 27. 12. 2023 objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije KDPZJU za leto 2024. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2023 (Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 163/22), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2024 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2023, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2022, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,10 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 38,63 EUR. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih si lahko pogledate v priponki. Zneski usklajene premije in skupne se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2024.

 

Želimo vam prijeten začetek leta 2024! Naj bo zdravo, veselo, uspešno, naj vas spremlja sreča, zadovoljstvo, prijateljstvo in pozitivna energija.

 

Z lepimi pozdravi,

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka