Nalagam ...

Novice


Obvestilo o poteku pogajanj

Spoštovane članice in člani,

že več kot dva meseca je minilo od začetka pogajanj za tarifni del Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo od vsega začetka vodili pogajanja na sindikalni strani in vlagali maksimalne napore, da bi dosegli čimbolj smiseln in pravičen dvig plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. V naših predlogih nismo izpustili nikogar, naslovili smo praktično vsa delovna mesta v zdravstvu in socialnem varstvu, od strokovnih delovnih mest do delovnih mest v plačni skupini J. Predlagali smo nekatera nova delovna mesta, ki smo jih neuspešno poskušali izpogajati že v pogajanjih v prejšnjih letih.

Pogajanja še niso zaključena, smo pa storili že precej korakov na poti k doseženemu dogovoru in aneksu h kolektivnim pogodbam. Vladna stran ves čas pogajanj v ospredje postavlja delovna mesta v zdravstveni negi, na sindikalni strani pa opozarjamo, da sta podsistema zdravstva in socialnega varstva v veliki meri odvisna tudi od mnogih drugih delovnih mest, ki so deficitarna, podplačana, kadrovsko podhranjena. Delno smo s svojimi argumenti uspeli prepričati vladno stran, žal pa bodo nekatera delovna mesta ostala odprta in nerešena tudi po zaključku teh pogajanj. Zahteva na sindikalni strani je, da se o nerešenih vprašanjih odprejo nova pogajanja v roku enega meseca po zaključku teh pogajanj.

Hkrati smo na teh pogajanjih odprli tudi problematiko standardov in normativov v obeh dejavnostih in v zadnjem mesecu so se aktivnosti na tem področju intenzivirale. Standardi in normativi za nekatera področja so že v zaključni fazi in pripravljeni za to, da jih minister sprejme.

Verjamemo, da vas bomo kmalu lahko obvestili tudi o konkretnih sprejetih in uveljavljenih dokumentih.

Lep pozdrav,

                                                                                                                                  Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata