Nalagam ...

Novice


OBVESTILO - izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

Zaradi vse težjih in negotovih razmer v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in pomanjkanja kadra se vse pogosteje dogaja, da delovna mesta niso zasedena, da so delavci daljše obdobje odsotni iz dela (dolgotrajne bolniške in porodniške, katerih delodajalec ne nadomesti z novo zaposlenimi ampak s prerazporejanjem del in nalog), zaposleni pa so posledično še bolj obremenjeni kot sicer. V takšnih primerih je pomembno, da delodajalce opominjate in spodbujate, da zaposlenim, ki delajo v takšnih razmerah, izplačajo dodatek za povečan obseg dela, ki lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 % osnovne plače.

Predpogoji za izplačilo  delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:

-          dolgotrajna odsotnost javnih uslužbencev z dela (porodniške in bolniške, ki trajajo več kot 20 dni ali nezasedenih delovnih mest

-          projekti, ki so predvideni v finančnem načrtu uporabnika proračuna

 

Viri sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela po Uredbi so:

·         sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna

·         za povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva, se viri zagotavljajo iz sredstev, ki jih je zagotovil financer projekta, za izvajanje posebnega projekta, ki ga je s svojim aktom določila Vlada Republike Slovenije

 

Stimulacija zaposlenih prek dodatka za povečan obseg dela je namreč eden izmed redkih ukrepov, ki jih ima delodajalec na voljo, da motivira delavce iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva za njihovo izdatno in požrtvovalno delo v tem kriznem obdobju in na ta način skuša preprečiti odhode delavcev v dejavnosti, ki dopuščajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zato v sindikatu predlagamo, naj se delodajalci s področja zdravstva in socialnega varstva tega instituta poslužujejo v čim večji meri.

Za dodatne informacije, glede izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, se  obrnite na sindikalnega zaupnika v zavodu.  

Z lepimi pozdravi,

Polona Tanšek Aškerc, generalna sekretarka