Nalagam ...

O sindikatu


Konference

 1. KONFERENCA SINDIKATOV BOLNIŠNIC

  predsednik konference

  Velenšek Matej

  podpredsednica

  Benkič Breda

  podpredsednik

  Mrhar Matjaž

 2.  

KONFERENCA SINDIKATOV ZDRAVSTVENIH DOMOV

predsednica konference

Renčelj Ljiljana

podpredsednik

Markuš Branko

podpredsednica

Tanšek Aškerc Polona

 

KONFERENCA SINDIKATOV SOCIALNIH ZAVODOV

predsednik konference

Padjan Denis

podpredsednica

Al Shammary Leila

podpredsednik

Kresevič Matjaž

 

KONFERENCA SINDIKATOV VDC IN SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV ZA USPOSABLJANJE

predsednica konference

Svete Tamara

podpredsednik konference

Kropivnik Jože

 

KONFERENCA SINDIKATOV CENTROV ZA SOCIALNO DELO

predsednica konference

Havle Špela

podpredsednik konference

Rok Merc

 

KONFERENCA SINDIKATOV LEKARN

predsednica konference

Peternelj Pristavec Andreja

podpredsednik

Mezgec Tomaž

 

KONFERENCA SINDIKATOV ZDRAVILIŠČ
predsednik konference

Salobir Boštjan

 

KONFERENCA SINDIKATOV DELAVCEV PRI VIRIH IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
predsednik konference     Koštomaj Drago
podpredsednica Dolšak Martina

 

KONFERENCA SINDIKATOV NIJZ in NLZOH
predsednica konference     Turel Darja
podpredsednik Zaletel Rok