Nalagam ...

Novice


Čestitka ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester vsem medicinskim sestram iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo požrtvovalno, nesebično in strokovno skrb za zdravje in dobrobit prebivalcev Slovenije. V teh časih je čedalje bolj prepoznavno, da zdravstvenega in socialnega varstva ni brez sodelovanja vseh zaposlenih, tako medicinskih sester kot zdravnikov, laboratorijskih in farmacevtskih delavcev, fizioterapevtov in delovnih terapevtov, radioloških inženirjev, socialnih delavcev, psihologov, logopedov ter vseh ostalih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev. K letošnjemu geslu: Glas medicinskih sester: Vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja lahko največ prispevamo prav v sindikatu; v SZSVS se intenzivno borimo za sprejem standardov in normativov ter ustrezno vrednotenje dela, ki sta temelja pripoznave dostojanstva vsakega poklica. Hkrati bomo tvorno sodelovali v dialogu o prihodnosti javnega zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema v naši državi, ker je to gradnik kakovosti storitev.

Irena Ilešič Čujovič, predsednica