Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Rezervacija počitniških kapacitet v lasti SZSVS


Spoštovani sindikalni zaupniki in zaupnice, članice in člani, danes smo prejeli več sporočil z vsebino o zlorabi rezervacij naših poč...

Sindikalne centrale proti zviševanju dobičkov na račun poplav, za dodatno obdavčitev dobičkov bank!


Sindikalne centrale izražamo veliko priznanje civilni zaščiti, gasilkam in gasilcem, vojski, policiji, reševalcem, humanitarnim in d...

OBVESTILO sindikalnim zaupnikom - Poplave


Ujma, ki je zajela Slovenijo se je dotaknila na neposreden ali posreden način praktično vseh Slovencev. Narava nas je v teh dneh na najbolj kruti n...

Razpis za podelitev priznanj SZSVS za leto 2022


RAZPISA za podelitev priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije za posebne zasluge in dosežke v letu ...

RAZPIS za evidentiranje kandidatk in kandidatov za člane Komisije SID


Objavljamo razpis za  evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za Komisijo sindikalnih interesnih dejavnosti (Komisija SID). Za...