Print this Stran

Izvajanje zavarovanja

Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev je bilo uveljavljeno s sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (iz leta 2003), s sprejemom posebnega zakona, ki ureja to zavarovanje in s sklenitvijo posebne kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta.

Dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja v okviru Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU). Sklad je pričel s poslovanjem v aprilu 2004. S prvim plačilom premij v aprilu 2004 so bile plačane premije tudi za obdobje od avgusta 2003 do marca 2004.

Poslovanje sklada spremlja in nadzira Odbor sklada, ki je sestavljen iz šestih predstavnikov sindikatov in šestih predstavnikov  vlade.

Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev je bilo uveljavljeno s sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (iz leta 2003), s sprejemom posebnega zakona, ki ureja to zavarovanje in s sklenitvijo posebne kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta.

Dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja v okviru Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU). Sklad je pričel s poslovanjem v aprilu 2004. S prvim plačilom premij v aprilu 2004 so bile plačane premije tudi za obdobje od avgusta 2003 do marca 2004.

Poslovanje sklada spremlja in nadzira Odbor sklada, ki je sestavljen iz šestih predstavnikov sindikatov in šestih predstavnikov  vlade.

Sklad ZVPSJU upravlja Modra zavarovalnica, d.d. 

Modra zavarovalnica  je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d.d. Organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., torej je v državni lasti. Ob ustanovitvi je zavarovalnica prevzela v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS.

Modra zavarovalnica je največji upravljavec dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačevalec pokojninskih rent v državi. Višina osnovnega kapitala, ki znaša  152,2 milijonov evrov, bistveno presega zakonske zahteve v zvezi z zahtevanim jamstvenem kapitalom za izvajanje dejavnosti zavarovalnice, kar predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb.
Vzajemni pokojninski skladi se upravljajo in izkazujejo ločeno od premoženja zavarovalnice.
Modra zavarovalnica poleg upravljanja premoženja pokojninskih skladov tudi opravlja dejavnost izplačevanja pokojninskih rent. V decembru 2011 je bil oblikovan tudi Kritni sklad modra renta, ki ponuja celosten nabor pokojninskih rent, tudi za člane ZVPSJU.

 

 Pregled nad vplačanimi premijami:

Modra zavarovalnica omogoča prijavo v brezplačno spletno storitev  Modri e-račun, preko katere lahko kjerkoli in kadarkoli dostopate do podatkov o lastnih mesečnih vplačilih in o vplačilih vašega delodajalca ter spremljate višino privarčevanih sredstev za vašo dodatno pokojnino.

 

Več o:

varčevanje za starost

individualna vplačila

kalkulator dodatne pokojnine

pojasnila MZ d.d. glede vprašanj o davčni obremenitvi ob dvigu privarčevanih sredstev iz zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU)

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/place-in-drugi-prejemki/dodatno-pokojninsko-zavarovanje/izvajanje-zavarovanja/