Last minute ponudba počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

V terminih do konca meseca decembra vam nudimo 30% popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

MORAVSKE TOPLICE – STANOVANJE, za termine:

23.12. do 30.12.2015

redna cena 45,00€/dan – LAST MINUTE CENA 31,50€/dan*

*v ceno najema so vključene do 4 kopalne karte v termah Vivat

TERME ČATEŽ – APP HIŠKA

23.12. do 27.12.2015

redna cena app: 1/4 55,00€/dan – LAST MINUTE CENA 38,50€/dan*

                       app 1/6: 60,00€/dan – LAST MINUTE CENA 42,00€/dan*

*v ceno najema so vključene 4 ali 6 kopalnih kart odvisno od števila prijavljenih oseb in najema app 1/4 ali 1/6

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2, za termine:

23.12. do 1.1.2016

redna cena 40,00€/dan – LAST MINUTE CENA 28,00€/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

PTUJ – APP SAVA 2+2, za termine:

23.12. do 31.12.2015

redna cena 40,00€/dan: LAST MINUTE CENA 28,00€/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št. 031 367 244 (ga. Rebeka).

                                                                                                                                                                                                                              Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/last-minute-ponudba-pocitniskih-kapacitet-szsvs/

Minimalna plača

V Uradnem listu, št. 92/2015, je bil 4. 12. 2015 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), ki bo veljal od 19. 12. 2015 dalje in se uporabljal za plačilo dela od 1. 1. 2016 dalje. Pri plači za januar 2016, ki bo izplačana v februarju 2016, se bodo torej že dodatno poleg minimalne plače izplačali dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, ki se po novem ne bodo več vštevali v minimalno plačo.

https://www.uradni-list.si/1/content?id=124120#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-minimalni-placi-(ZMinP-A)

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/minimalna-placa/

Počitniški Obtok zima – pomlad 2015/16

V glasilu OBTOK zima – pomlad 2015/2016 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 25. november 2015.

začetna stran

Obtok pdf

Obrazec za uveljavljanje popusta pri TelekomSlovenije (obvezna priloga fotokopija članske izkaznice)

Obrazec za uveljavljanje popusta pri T2

Obrazec za uveljavljanje popusta pri T2_pravne osebe

Prijavnica za letovanje Word

Prijavnica za letovanje Pdf

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pocitniski-obtok-zima-pomlad-201516/

Pogajanja na Ministrstvu za zdravje

Sindikati, ki smo se v torek, 7.10.2015 sestali na Ministrstvu za zdravje smo se dogovorili, da sklenemo dogovor glede odprtih vprašanj. Ministrica je izkazala pripravljenost za  rešitev problematike standardov in normativov, nadur, sistemske ureditve problematike srednjih medicinskih  sester, zdravstvenih tehnikov, zobotehnikov in ostalih zaposlenih.

Naša prizadevanja in aktivnosti, ki jih vodimo so sedaj napisana na papirju kot obveza, vendar bo za realizacijo dogovora  potrebno še veliko dela. Dogovorili smo se, da se sestanemo vsaka dva meseca, da imenujemo delovno skupino za sistemsko ureditev poklicnih kvalifikacij medicinskih sester in do naslednjega leta tudi ustreznega izobraževanja zaposlenih na področju zdravstvene nege. Sprejeta zakonodaja pa bo omogočala dodatno zaposlovanje.

Dogovorili pa smo se tudi, da naj strokovna združenja pripravijo predloge normativov za svojo dejavnost (nekateri jih že imajo- radiologija, lekarne.. ) in naj jih pošljejo na ministrstvo za zdravje in nam.

Pozivam vse člane, ki delujete v zbornicah in strokovnih združenjih, da se zavzamete, da se pripravijo normativi in pravočasno posredujejo na MZ.

Ker v sindikatu ZSVS zastopamo vse poklice vas pozivamo, da obravnavate navedeno problematiko v zavodih in nam svoja stališča oz. probleme pošljete čim prej.

Na problematiko smo skladno z ustaljeno prakso opozorili tudi MDDSZEM in jih zaprosili za sestanek.

 

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, generalna sekretarka

________________________________________________________________________________________

Ljubljana, 7.10.2015

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva se bomo danes, 7. 10.2015 udeležili sestanka na Ministrstvu za zdravje.

Od ministrstva pričakujemo:

–          Predstavitev napredka pri reševanju kadrovskih normativov in standardov v zdravstveni negi oziroma izpolnitev dogovora o sprejetju standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva;

–          Informacijo o aktivnostih ministrstva za zdravje v zvezi z ustrezno ureditvijo statusa srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v skladu z evropsko direktivo;

–          sklenitev dogovora o izplačilu nadur;

–          pogovor o normativih zobotehnikov glede na dopis s 25.3.2015.

Generalna sekretarka                                                                  Predsednik

Dragica Kekec                                                                               Zvonko Vukadinovič

letak nadurno delo

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pogajanja-na-ministrstvo-za-zdravje/

Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači

poziv

Spoštovane predsednice, predsedniki sindikatov zavodov

Po elektronski pošti smo vam včeraj,  31.8.2015 poslali navodila za zbiranje podpisov za vložitev pobude Državnemu zboru, da spremeni Zakon o minimalni plači ! O vsebinskih razlogih za spremembo smo vas že obveščali preko pošte, časopisa-Obtok, sklep je sprejelo tudi predsedstvo KSJS na 9.seji, kjer je bila podana soglasna podpora, da naj se Zakon spremeni tako, da se v minimalno plačo ne bodo vštevali dodatki na pogoje dela.

Gre za skupno akcijo reprezentativnih sindikalnih central. Za akcijo zbiranja podpisov vam pošiljamo tudi plakate z obrazložitvijo zahtev. Izobesite jih na oglasne deske oz. na običajen način obvestite članstvo.

Prosimo vas, da vsak v svojem sindikatu zavoda spodbudite čim več zaposlenih, da oddajo svoj podpis na upravni enoti in nato oddajo podpisan obrazec s podporo za vložitev predloga zakona na sindikalni stojnici pred upravno enoto oz. nam ga pošljete na naš naslov. Predlagamo vam, da se organizirate in skupno odidete na UO. Pomembno je, da zberemo čim več podpisov že v prvem tednu septembra, da bomo lahko podpise čim prej dostavili v Državni zbor.

Vse obrazce, ki ne bodo oddani na stojnici, pošljite na: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana.

Še nekaj navodil: prilagam obrazec, ki ga lahko kopirate, izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, le podpisati ga morate na UE pred uradno osebo in imeti morate zraven osebni dokument (os. Izkaznica ali potni list). Del obrazca je namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu.

Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah  pred upravnimi enotami. Obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Dostopen pa je tudi na spletni strani : www.sindikat-zsvs.si

 

Lep pozdrav !                   Solidarnost je naša moč in prihodnost!

 

Dragica Kekec,                                                                     Zvonko Vukadinovič,

generalna sekretarka                                                            predsednik

 

Izobesite tudi plakate za našo akcijo poštenega plačila in ureditve standardov in normativov.

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo zakona o minimalni plači

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo minimalne plače – izpolnjen vzorec

Plakat

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/zbiranje-podpisov-za-spremembo-zakona-o-minimalni-placi/

MJU o viških ur

Iz odgovora ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, na naš poziv za plačilo opravljenega dela je razvidno, da se tudi sam zavzema za ureditev tega perečega vprašanja.

slika

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/mju-o-viskih-ur/

Sporočilo za javnost – izplačilo opravljenih ur

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je pričel akcijo za izplačilo opravljenih ur javnim uslužbencem v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Delodajalci morajo izplačati vse ure, ki presegajo redno delovno obveznost v referenčnem obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, po stanju na dan 30. 6. 2015. Delodajalci so dolžni vse opravljene nadure izplačati s 30 % dodatkom za nadurno delo, pri tem pa velja, da je treba dodatek za nadurno delo izplačati tudi v primeru koriščenja ur. V skladu s sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. VIII Ips 80/2015 z dne 12. 5. 2015 je delavec upravičen do plačila za nadurno delo, če se ob neenakomerni razporeditvi delovnega časa v referenčnem obdobju ure ne izravnajo.

V dejavnostih zdravstva in socialnega varstva je stanje ur zaradi pomanjkanja kadra v veliko zavodih alarmantno, delavcem nastajajo viški ur, ki pa jih delodajalci večinoma ne izplačujejo. Jasno stališče sodne prakse, ki izhaja tudi iz Evropske socialne listine, je, da je treba zagotoviti učinkovito uresničevanje pravice do pravičnega plačila tako, da je treba delavcem priznati pravico do višjega plačila za nadurno delo.

Sindikat tokrat ne bo posegel po razrešitvi problema s stavko, kot smo bili prisiljeni storiti v letih 1993, 1995 in 1998. Uporabili bomo druga sredstva, ki pa žal lahko še bolj zamajejo zdravstveni in socialni sistem. Računamo pa na pripravljenost delodajalcev na sodelovanje in njihovo dosledno upoštevanje predpisov in sodne prakse.

Ministrstvo pozivamo:

–          k sklenitvi Dogovora o izplačilu nadur,

–          k izpolnitvi Dogovora o sprejemu standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva,

–          k ustrezni ureditvi statusa srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

 

  Zvonko Vukadinovič, predsednik

letak nadurno delo

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/sporocilo-za-javnost-2/

Last minute ponudba počitniških enot SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata!

Ljubljana, 13.7.2015

 

V mesecu JULIJU IN AVGUSTU vam nudimo popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2, 20% popust za termine:

13.7.-19.7.2015, 19.7.-26.7.2015, 26.7.-2.8.2015, 2.8.-9.8.2015, 9.8.-16.8.2015, 16.8.-23.8.2015, 23.8.-30.8.2015

redna cena 245€: LAST MINUTE CENA 196€*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ROGLA apartma 6+2, super ugodna ponudba za termine:

19.7.-26.7.2015, 9.8.-16.8.2015, 16.8.-23.8.2015, 23.8.-30.8.2015

cena: 20€/dan

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si

Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

                                               Dragica Kekec,

                                                                                                  generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/last-minute-ponudba-pocitniskih-enot-szsvs/

Ugodnost za člane sindikata v trgovinah Odeja

Odeja popust

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/ugodnost-za-clane-sindikata-v-odeji/

Neodzivnost ministrice za zdravje

Zahteva sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Vsi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre, zdravstveni tehniki… smo 30. junija letos ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc poslali dopis v zvezi s spoštovanjem Dogovora o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan maja 2013 in se nanaša  na Standarde in normative v babiški in zdravstveni negi in oskrbi.

Na zadnji dan junija  je potekel rok, ko se je ministrica obvezala za ureditev zadev s področja standardov in normativov.

Do danes se ni zgodilo nič! O nadaljnjih ukrepih bodo odločali organi sindikata.

Dopis poslan na Ministrstvo za zdravje.

generalna sekretarka, Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/neodzivnost-ministrice-za-zdravje/

Stran 5 od 13« Prva...34567...10...Zadnja »