RAZPIS predsednica, predsednik SZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 47. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na 20. seji dne 8. marca 2016 sprejel sklep o:

razpisu volitev za predsednico/predsednika Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Postopek evidentiranja se zaključi dne, 9.4.2016 ob 12 uri.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/razpis-predsednica-predsednik-szsvs/

RAZPISI

Spoštovani

Republiški odbor SZSVS je na 19. seji dne, 25.2.2016 na podlagi Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklepe o:

Pogoji in roki za prijavo so zapisani v posameznem razpisu.

Predsednik sindikata

Zvonko Vukadinovič

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/razpisi/

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Objavljamo

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki na podlagi Aneksa št. 1 h KPND udejanja povišanje plačnih razredov v skupini J za en plačni razred na vseh delovnih mestih do 14. plačnega razreda.

Pogajanja so potekala na skupni pogajalski komisiji in so bila kljub razmeroma majhnemu vplivu na proračunska sredstva dokaj zahtevna. Kazalo je že, da bomo tudi za ta majhna povišanja morali uporabiti ostrejša sredstva sindikalnega boja. Denarnega povišanja žal ne bodo občutili tisti, ki bodo kljub povišanju plačnega razreda ostali zneskovno znotraj minimalne plače.

Povišanje bo dejansko majhno, vendar je potrebno izhajati iz dejstva, da vsak € prav pride.

Dejansko Aneks pomeni npr.:

SEDAJ

  • vzdrževalec IV (I), šifra DM J034095, TR IV, PR brez napredovanja 14, vrednost

729,60 €;

NOVO

  • vzdrževalec IV (I), šifra DM J034095, TR IV, PR brez napredovanja 15, vrednost

758,78 €.

Ker je JU znotraj zneska minimalne plače (790,73 €) se delavcu dejanski prejemek ne bo povečal. Če pa je JU dosegel dve napredovanji in je uvrščen v 16. PR (789,13 €), se na podlagi Aneksa premakne v 17. PR in bo njegova plača po novem dosegla 820,70 €. To pa pomeni, da se na to prištejejo tudi dodatki za delovno dobo in morebitni drugi, ki jih je do sedaj »pogoltnila« minimalna plača.

Torej nekaj je.

Seveda se takoj postavi vprašanje, kaj pa plače v drugih plačnih skupinah, ki imajo trenutno enake plačne razrede kot poklici skupine J v I. do IV. tarifni skupini.

Ponovno opozarjam, da sklenjeni dogovor ponovno zavezuje vladno in sindikalno stran, da pristopimo k odpravi anomalij v plačnem sistemu.

Tu gre za zahtevnejše delo in ga bomo skladno z dogovorom opravili v prvi polovici prihodnjega leta. Ne verjamem namreč, da bo prišlo do odprave anomalij v plačnem sistemu že do konca marca, kot je zapisano. Vendar volja je.

 

Lep pozdrav,

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Aneks h KPZSVS, Ur.l.št. 106/2015

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/2431/

Srečno 2016!

novoletna voščilnica mail 2016

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/srecno-2016/

Last minute ponudba počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

V terminih do konca meseca decembra vam nudimo 30% popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

MORAVSKE TOPLICE – STANOVANJE, za termine:

23.12. do 30.12.2015

redna cena 45,00€/dan – LAST MINUTE CENA 31,50€/dan*

*v ceno najema so vključene do 4 kopalne karte v termah Vivat

TERME ČATEŽ – APP HIŠKA

23.12. do 27.12.2015

redna cena app: 1/4 55,00€/dan – LAST MINUTE CENA 38,50€/dan*

                       app 1/6: 60,00€/dan – LAST MINUTE CENA 42,00€/dan*

*v ceno najema so vključene 4 ali 6 kopalnih kart odvisno od števila prijavljenih oseb in najema app 1/4 ali 1/6

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2, za termine:

23.12. do 1.1.2016

redna cena 40,00€/dan – LAST MINUTE CENA 28,00€/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

PTUJ – APP SAVA 2+2, za termine:

23.12. do 31.12.2015

redna cena 40,00€/dan: LAST MINUTE CENA 28,00€/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št. 031 367 244 (ga. Rebeka).

                                                                                                                                                                                                                              Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/last-minute-ponudba-pocitniskih-kapacitet-szsvs/

Minimalna plača

V Uradnem listu, št. 92/2015, je bil 4. 12. 2015 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), ki bo veljal od 19. 12. 2015 dalje in se uporabljal za plačilo dela od 1. 1. 2016 dalje. Pri plači za januar 2016, ki bo izplačana v februarju 2016, se bodo torej že dodatno poleg minimalne plače izplačali dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, ki se po novem ne bodo več vštevali v minimalno plačo.

https://www.uradni-list.si/1/content?id=124120#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-minimalni-placi-(ZMinP-A)

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/minimalna-placa/

Počitniški Obtok zima – pomlad 2015/16

V glasilu OBTOK zima – pomlad 2015/2016 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 25. november 2015.

začetna stran

Obtok pdf

Obrazec za uveljavljanje popusta pri TelekomSlovenije (obvezna priloga fotokopija članske izkaznice)

Obrazec za uveljavljanje popusta pri T2

Obrazec za uveljavljanje popusta pri T2_pravne osebe

Prijavnica za letovanje Word

Prijavnica za letovanje Pdf

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pocitniski-obtok-zima-pomlad-201516/

Pogajanja na Ministrstvu za zdravje

Sindikati, ki smo se v torek, 7.10.2015 sestali na Ministrstvu za zdravje smo se dogovorili, da sklenemo dogovor glede odprtih vprašanj. Ministrica je izkazala pripravljenost za  rešitev problematike standardov in normativov, nadur, sistemske ureditve problematike srednjih medicinskih  sester, zdravstvenih tehnikov, zobotehnikov in ostalih zaposlenih.

Naša prizadevanja in aktivnosti, ki jih vodimo so sedaj napisana na papirju kot obveza, vendar bo za realizacijo dogovora  potrebno še veliko dela. Dogovorili smo se, da se sestanemo vsaka dva meseca, da imenujemo delovno skupino za sistemsko ureditev poklicnih kvalifikacij medicinskih sester in do naslednjega leta tudi ustreznega izobraževanja zaposlenih na področju zdravstvene nege. Sprejeta zakonodaja pa bo omogočala dodatno zaposlovanje.

Dogovorili pa smo se tudi, da naj strokovna združenja pripravijo predloge normativov za svojo dejavnost (nekateri jih že imajo- radiologija, lekarne.. ) in naj jih pošljejo na ministrstvo za zdravje in nam.

Pozivam vse člane, ki delujete v zbornicah in strokovnih združenjih, da se zavzamete, da se pripravijo normativi in pravočasno posredujejo na MZ.

Ker v sindikatu ZSVS zastopamo vse poklice vas pozivamo, da obravnavate navedeno problematiko v zavodih in nam svoja stališča oz. probleme pošljete čim prej.

Na problematiko smo skladno z ustaljeno prakso opozorili tudi MDDSZEM in jih zaprosili za sestanek.

 

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, generalna sekretarka

________________________________________________________________________________________

Ljubljana, 7.10.2015

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva se bomo danes, 7. 10.2015 udeležili sestanka na Ministrstvu za zdravje.

Od ministrstva pričakujemo:

–          Predstavitev napredka pri reševanju kadrovskih normativov in standardov v zdravstveni negi oziroma izpolnitev dogovora o sprejetju standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva;

–          Informacijo o aktivnostih ministrstva za zdravje v zvezi z ustrezno ureditvijo statusa srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v skladu z evropsko direktivo;

–          sklenitev dogovora o izplačilu nadur;

–          pogovor o normativih zobotehnikov glede na dopis s 25.3.2015.

Generalna sekretarka                                                                  Predsednik

Dragica Kekec                                                                               Zvonko Vukadinovič

letak nadurno delo

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pogajanja-na-ministrstvo-za-zdravje/

Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači

poziv

Spoštovane predsednice, predsedniki sindikatov zavodov

Po elektronski pošti smo vam včeraj,  31.8.2015 poslali navodila za zbiranje podpisov za vložitev pobude Državnemu zboru, da spremeni Zakon o minimalni plači ! O vsebinskih razlogih za spremembo smo vas že obveščali preko pošte, časopisa-Obtok, sklep je sprejelo tudi predsedstvo KSJS na 9.seji, kjer je bila podana soglasna podpora, da naj se Zakon spremeni tako, da se v minimalno plačo ne bodo vštevali dodatki na pogoje dela.

Gre za skupno akcijo reprezentativnih sindikalnih central. Za akcijo zbiranja podpisov vam pošiljamo tudi plakate z obrazložitvijo zahtev. Izobesite jih na oglasne deske oz. na običajen način obvestite članstvo.

Prosimo vas, da vsak v svojem sindikatu zavoda spodbudite čim več zaposlenih, da oddajo svoj podpis na upravni enoti in nato oddajo podpisan obrazec s podporo za vložitev predloga zakona na sindikalni stojnici pred upravno enoto oz. nam ga pošljete na naš naslov. Predlagamo vam, da se organizirate in skupno odidete na UO. Pomembno je, da zberemo čim več podpisov že v prvem tednu septembra, da bomo lahko podpise čim prej dostavili v Državni zbor.

Vse obrazce, ki ne bodo oddani na stojnici, pošljite na: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana.

Še nekaj navodil: prilagam obrazec, ki ga lahko kopirate, izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, le podpisati ga morate na UE pred uradno osebo in imeti morate zraven osebni dokument (os. Izkaznica ali potni list). Del obrazca je namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu.

Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah  pred upravnimi enotami. Obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Dostopen pa je tudi na spletni strani : www.sindikat-zsvs.si

 

Lep pozdrav !                   Solidarnost je naša moč in prihodnost!

 

Dragica Kekec,                                                                     Zvonko Vukadinovič,

generalna sekretarka                                                            predsednik

 

Izobesite tudi plakate za našo akcijo poštenega plačila in ureditve standardov in normativov.

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo zakona o minimalni plači

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo minimalne plače – izpolnjen vzorec

Plakat

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/zbiranje-podpisov-za-spremembo-zakona-o-minimalni-placi/

MJU o viških ur

Iz odgovora ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, na naš poziv za plačilo opravljenega dela je razvidno, da se tudi sam zavzema za ureditev tega perečega vprašanja.

slika

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/mju-o-viskih-ur/

Stran 5 od 13« Prva...34567...10...Zadnja »