Last minute ponudba počitniških enot SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata!

Ljubljana, 13.7.2015

 

V mesecu JULIJU IN AVGUSTU vam nudimo popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2, 20% popust za termine:

13.7.-19.7.2015, 19.7.-26.7.2015, 26.7.-2.8.2015, 2.8.-9.8.2015, 9.8.-16.8.2015, 16.8.-23.8.2015, 23.8.-30.8.2015

redna cena 245€: LAST MINUTE CENA 196€*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ROGLA apartma 6+2, super ugodna ponudba za termine:

19.7.-26.7.2015, 9.8.-16.8.2015, 16.8.-23.8.2015, 23.8.-30.8.2015

cena: 20€/dan

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si

Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

                                               Dragica Kekec,

                                                                                                  generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/last-minute-ponudba-pocitniskih-enot-szsvs/

Ugodnost za člane sindikata v trgovinah Odeja

Odeja popust

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/ugodnost-za-clane-sindikata-v-odeji/

Neodzivnost ministrice za zdravje

Zahteva sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Vsi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre, zdravstveni tehniki… smo 30. junija letos ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc poslali dopis v zvezi s spoštovanjem Dogovora o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan maja 2013 in se nanaša  na Standarde in normative v babiški in zdravstveni negi in oskrbi.

Na zadnji dan junija  je potekel rok, ko se je ministrica obvezala za ureditev zadev s področja standardov in normativov.

Do danes se ni zgodilo nič! O nadaljnjih ukrepih bodo odločali organi sindikata.

Dopis poslan na Ministrstvo za zdravje.

generalna sekretarka, Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/neodzivnost-ministrice-za-zdravje/

Minimalna plača krivična do zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Zaposleni v naših dveh dejavnostih skrbijo za bolnike in varovance vse dni v letu, tudi ponoči, nedelje in praznike. Mnogi med njimi prejemajo minimalno plačo.

Krivica je v tem, da tisti, ki nimajo minimalne plače, pa delajo ponoči, med prazniki in  ob nedeljah, imajo pravico do dodatka za posebne pogoje dela,

medtem ko tisti, ki prejemajo minimalno plačo, te pravice nimajo, saj je njihova plača enaka neglede, da v takšnih pogojih delajo.

Predstavniki sedmih sindikalnih central smo včeraj v državni zbor podali pobudo za vložitev predloga sprememb zakona o minimalni plači v parlamentarni postopek. Zbrali smo skoraj 30.000 podpisov podpore. S spremembo definicije minimalne plače predlagamo, izvzem dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo.

 

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

zbiranje podpisov minimalna plača

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/minimalna-placa-krivicna-do-zaposlenih-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/

Čestitke ob vašem prazniku

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iskrene čestitke, hvala vam za skrb za ljudi in požrtvovalno delo.

Za učinkovito in varno delo je potrebno zadovoljstvo zaposlenih, ob tem pa opozarjamo na preobremenjenost zdravstvenih delavcev in sodelavcev in odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/cestitke-ob-vasem-prazniku-2/

Čestitke ob vašem prazniku!

5. maj, mednarodni dan babic, letos poteka pod sloganom “Babice – za boljši jutri”. Zadnje leto Milenijskih razvojnih ciljev se zaključuje s sporočilom, naj bodo babice dejavno vključene v pripravo novih razvojnih ciljev za doseganje boljše prihodnosti in boljšega jutri. Babice so namreč ključne osebe za izboljševanje zdravja mater, novorojenčkov in otrok in se uvrščajo med tiste poklicne skupine, na katere morajo biti politiki in svetovni voditelji še posebej pozorni.

12. maja pa bomo praznovali mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820-1910), ustanoviteljico sodobnega sestrinstva in je namenjen vsem medicinskih sestram sveta in njihovi dejavnosti ob bolniku.

Ob prazniku voščimo vsem babicam, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom in se vam hkrati zahvaljujemo, da srčno opravljate svoj poklic.

Vaš sindikat ZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/cestitke-ob-vasem-prazniku/

Seminar sindikalnih zaupnikov

Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov, ki je potekal v ponedeljek 20. in torek 21. aprila 2015, je bil odlično obiskan. Gospa Tanja Urdih Lazar, univ. dipl. nov. nam je predavala o aktualni temi in sicer Mobbing – nasilje na delovnem mestu. Doc. dr. Dare Kovačič se je posvetil temi Sindikalni zaupnik in komunikacija. Z zanimanjem smo prisluhnili dr. Klemenu Podjedu o Psihosocialnih tveganjih na delovnih mestih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in kako delati z manj stresa. Samostojna svetovalka SZSVS, Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav., pa je predavala o Potnih stroški in drugi prejemki iz delovnega razmerja v luči ZDR-1, KP in sodne prakse. Zahvaljujemo se vsem udeležencem in predavateljem za zanimiva predavanja.

skupinska

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/seminar-sindikalnih-zaupnikov/

Počitniški Obtok pomlad-poletje 2015

V glasilu OBTOK pomlad-poletje 2015 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 24. april 2015.

Obtok pomlad poletje 2015

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2015/

Zobotehniki – normativ

Spoštovani!

Zobotehniki, ki delajo v javnem zdravstvu se soočajo s problemi, ki jih je prinesel Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2010 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2014.

Vlada  RS je sprejela aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2010 v katerem je v standardu zobozdravstva za odrasle zmanjšala obseg ur v timu za zobotehnika iz 1 na 0,5. Pri tem planirano število točk za zobotehnika in zobozdravnika, Vlada RS ni na novo opredelila. Aneks je prispeval k temu, da si je preostalo obveznost 6252,5 točk za zobotehnika predstavljal vsak po svoje, dejstvo pa je bilo, da je opredelitev 12.505 točk za zobotehnika  še vedno ostala ista. Zaradi tega je v nadaljnjih letih prihajalo do nesporazumov v samem zobozdravstvu za odrasle saj se ni več vedelo kdo naj bi poskrbel za preostalih 6252,5 točk in kaj se bo zgodilo s polovico tehnika.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 se je zelo povečal normativ zobnega tehnika, in sicer z 12505 T na 16000 T letno in zmanjšal obseg delavca v timu za zobnega tehnika z 1 na 0,5. Problem je, da zaposleni ne morejo več kvalitetno opravljati storitev in ne dosegajo ciljnega normativa.

Problematiko smo pisno predstavili predstavnikom Zavoda za zdravstveno zavarovanje in predstavnici  Združenju zdravstvenih zavodov in jih 19. 12. 2014 povabili na sestanek. Zbrani zobotehniki iz večine zdravstvenih domov ugototavljajo, da je takšno višanje delovne obveznosti zobotehnikom nesprejemljivo. Predlagali smo, da se normativ tehnika iz Aneksa št. 1 (2010) vrne v tim zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur in da se opredeli delovni normativ 12.505 točk za srednjega zobotehnika. Prejeli smo tudi pojasnilo, da za ZZZS ni pomembna notranja delitev točk, temveč skupno timsko število točk, ki znaša 47000 T letno.

Na podlagi sklepov s sestanka dne 19.12.2014, smo bili povabljeni na sestanek odbora za zobozdravstvo (4.2.2015) pri ZDRZZS. Po obojestranski predstavitvi mnenj smo prišli do skupnega zaključka, da se v zobozdravstven tim vrne zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur.

Kot predstavnika v pogajanjih vas vljudno prosimo, da nas (predstavnike zobozdravstva – zobotehnikov) povabite na sestanek na katerem bi vam želeli podrobneje predstaviti nastalo problematiko in videnje naših rešitev.

V pričakovanju vašega povabila vas lepo pozdravljamo,

generalna sekretarka SZSVS

Dragica Keke

Poslano:

–          Ministrstvo za zdravje

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/zobotehniki-normativ/

Sistemska ureditev srednjih medicinskih sester-poklicne kvalifikacije medicinskih sester

V članstvu Sindikata zdravstva in socialnega varstva je veliko število srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov, ki so od leta 2005 s sprejemom direktive 2005/36 ES  izpostavljene dejstvu, da njihova strokovna kvalifikacija ne bo več ustrezala pogojem direktive. S tem je onemogočeno njihovo zaposlovanje v zdravstveni negi v EU in glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu v RS, ki je za nosilko zdravstvene nege v Sloveniji določil le diplomirano medicinsko sestro tudi ogroženo njihovo delo in plačilo v RS. Zlasti v bolnišnični negi srednje medicinske sestre v negovalnih timih opravljajo storitve, za katere se zahtevajo kompetence in kvalifikacija diplomirane medicinske sestre. V trenutnem stanju vseh tudi ni mogoče nadomestiti z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ker zdravstveni zavodi za to nimajo sredstev. Po drugi strani pa se zastavlja vprašanje, kam s sedanjimi zaposlenimi, ki imajo dolgoletne izkušnje  in jih ne kaže degradirati na raven  zdravstvenega asistenta.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije spremlja razpravo o sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki ga vodi MZ. V sindikatu protestiramo, ker v dosedanjo pripravo rešitev oz. delovno skupino nismo bili vključeni, čeprav se dnevno soočamo s problemi medicinskih sester, ki izvirajo iz neustrezne ureditve tako priznavanja njihove poklicne kvalifikacije kot iz neustreznega izobraževalnega sistema, ki ne upošteva Evropske direktive 2005/36ES in dopolnjene direktive EP in sveta 2013/55/EU.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije želi sodelovati v nadaljnji razpravi pri urejanju poklicev v zdravstveni negi in priznavanju kvalifikacij srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pri tem izhaja iz realnih razmer, v katerih imamo tisoče srednjih medicinskih sester z bogatimi delovnimi izkušnjami in kompetencami za delo v zdravstveni negi, ki jih moramo priznati v sistemu vseživljenjskega učenja.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali svoje stališče in predloge.

Generalna sekretarka

Dragica Kekec, univ.dipl.prav.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/sistemska-ureditev-srednjih-medicinskih-sester-poklicne-kvalifikacije-medicinskih-sester/

Stran 5 od 12« Prva...34567...10...Zadnja »