Obvestilo o podpisu aneksov – odprava plačnih anomalij

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je v četrtek, 27. 7. 2017, v vašem imenu podpisal anekse h Kolektivni pogodbi za javni sektor, h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, s katerimi se odpravljajo nekatere plačne anomalije. Kot smo vas že obveščali, smo se v preteklih mesecih pogajali za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, kar pomeni za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je bilo v zaključku pogajanj na razpolago 71.184.770 evrov na letni ravni. Za E in F skupino, skupno 97 delovnih mest, je finančni učinek 20.248.513 evrov, za J skupino, skupno 343 delovnih mest na ravni celotnega javnega sektorja, pa 25.158.798 evrov.

Na pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačnih skupinah E, F in J, kjer se po usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. V naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, v jeseni pa nas čakajo pogajanja za tista delovna mesta plačne skupine J, ki imajo izhodišče višje od 26. plačnega razreda. Povišanje izhodiščnega plačnega razreda pomeni tudi, da se hkrati »prenesejo« vsa že dosežena napredovanja.

Ker je predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen, se je v četrtek začelo podpisovanje aneksa h Kolektivni pogodbi. Ker je čas dopustov, se bo podpisovanje zavleklo do 18. avgusta, po tem datumu pa bodo aneksi tudi objavljeni v Uradnem listu RS in uveljavljeni. Naš sindikat je bil med tistimi, ki so prvi podpisali aneks in s tem pokazali svojo resnost in odgovornost do članov. Za nekatera delovna mesta v plačni skupini J Vlada RS ni predvidela nikakršnega povišanja, a so se, po zaslugi pogajalcev sindikata, tudi za tista delovna mesta plačni razredi povišali. Ob zelo omejenem znesku 70 milijonov in nepripravljenosti Vlade, da k temu znesku primakne še nekaj milijonov, smo lahko s povišanjem zelo zadovoljni. Prav tako je velik uspeh, da smo iz začetnih velikih razhajanj med predlogom sindikatov in Vlade uspeli doseči kompromis in s tem sploh omogočili povišanje plačnih razredov. Pogajalski proces je bil dolg, naporen, z veliko vzponi in padci, zato smo ob podpisu aneksa v prvi vrsti zadovoljni, da je do podpisa sploh prišlo, v drugi vrsti pa smo zadovoljni, da smo za delovna mesta v E, F in J skupini iztržili največ, kolikor smo v zelo tesno omejenih denarnih okvirjih lahko.

Kljub podpisu aneksa pa se zavedamo, da se našim članom s krajšo delovno dobo v javnem sektorju, ki so uvrščeni na delovna mesta pod minimalno plačo, plačilo za delo ne bo spremenilo (bo pa povišanje vplivalo na dodatke za delo ponoči, v nedeljo, na praznik in za nadurno delo). Zato si bomo v nadaljevanju pogajanj prizadevali odpraviti to sistemsko nedoslednost, na katero smo opozarjali že v teku teh pogajanj; kajti gre za to, da bi najnižji izhodiščni razred moral biti v višini minimalne plače, torej 16. plačni razred – šele takrat bodo zares odpravljene anomalije.

Na podlagi aneksov, ki jim bodo v 30 dneh sledile spremenjene sistemizacije in nato aneksi h pogodbam o zaposlitvi, bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od 1. julija 2017 naprej in če izplačilo ne bo pravočasno, bo izplačilo s poračunom za nazaj.

 

Zvonko Vukadinovič, l.r, predsednik SZSVS

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/obvestilo-o-podpisu-aneksov-odprava-placnih-anomalij/

Obvestilo o pogajanjih za odpravo plačnih anomalij

Spoštovani člani sindikata,

kot ste že seznanjeni, se je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v vašem imenu v preteklih mesecih pogajal za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Pogajanja so bila dolgotrajna in naporna, za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je na podlagi dogovora z vlado na razpolago 70 milijonov evrov na letni ravni.

Na včerajšnjih pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačni skupini E in F, kjer se po sedaj usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda, v naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, nismo pa še uspeli uskladiti predloga za plačno skupino J, ki vsebuje delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja, od državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, okolja in prostora ter obvezne socialne varnosti. Razlika med vladnim in sindikalnim predlogom znaša približno milijon evrov in v SZSVS upamo, da bo vlada ta milijon našla, saj je država že dovolj časa varčevala na javnih uslužbencih, tudi tistih z najnižjimi plačami. Odločitev vlade bo znana danes.

Ko in če bo predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen in tudi podpisan, bomo o tem nemudoma obvestili članstvo. Na podlagi podpisanih aneksov  bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od
1. julija 2017 naprej, če izplačilo ne bo pravočasno, s poračunom za nazaj.

Sindikati javnega sektorja in tudi SZSVS smo bili v svojih predlogih ves čas pogajanj konstruktivni in odgovorni do državnega proračuna, zavedajoč se, da je so dogovorjena sredstva za odpravo anomalij omejena in da je javni sektor obširen in heterogen. Od vlade pričakujemo, da bo prav tako odgovorna in spoštovala napore sindikatov, da se doseže dogovor; in da se na javnih uslužbencih ne bo več varčevalo. Predolgo smo čakali na odpravo anomalij, zategovali pasove in bili odgovorni do državnih financ – zdaj pa ima vlada priložnost, da pokaže spoštovanje do javnih uslužbencev, predvsem tistih z najnižjimi plačami. Kriza je minila, gospodarska rast je visoka in ni več razlogov, da javni uslužbenci nosijo breme vzdržnosti javnih financ.

Če vlada našemu zadnjemu predlogu ne bo sledila, bomo tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije začeli zaostrovati sindikalne aktivnosti!

 

Irena Ilešič Čujovič,

vodja pogajalske skupine sindikalne strani za KPZSV

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/obvestilo-o-pogajanjih-za-odpravo-placnih-anomalij/

Zdravstveni administratorji

Ker vladna pogajalska skupina v okviru pogajanj za plačno skupino »J« ni prepoznala delovnega mesta zdravstvenega administratorja kot anomalijo, smo se zbrale ogorčene zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in ZD na skupnem sestanku na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Vladni pogajalski skupini sporočamo, da je njen odnos do nas ponižujoč in da sta  jeza in razočaranje….dosegla svoj vrh.

Delo zdravstveno administrativnega delavca je zahtevno, poleg izobrazbe srednje šole, se zahtevajo dodatna znanja in spretnosti, natančnost, dobra organiziranost, komunikacija z bolniki, številna znanja s področja računalništva, obračuna storitev, poznavanje latinske terminologije, obdelava podatkov, arhiviranje, skrb za zdravstveno dokumentacijo pacientov, naročanje bolnikov, številne poštne storitve, blagajniško poslovanje, e-zdravje,…

Delo zdravstvenih administratork in administratorjev je torej sedaj veliko bolj zahtevno kot je bilo pred leti. Naše delo poteka v timu z zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom, pa tudi nedelje, praznike in ponoči. Nedvomno smo najmanj primerljive po zahtevnosti del s sodnimi zapisnikaricami, ki jim vlada dviguje izhodiščni plačni razred za 2 PR. Za tako zahtevno delovno mesto smo sedaj vrednotene malo nad minimalno plačo.

Ne želimo groziti s stavko, vendar očitno bomo morali pokazati, da smo tu, da nas je 1500 in da brez nas ne bo izvidov, faktur in ne plačanih storitev, neurejenih kartotek bolnikov… in če ne bomo slišani,  se bomo v jeseni združili vse zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in zdravstvenih domov s svojimi zahtevami.

 

Ljubljana, 11. 7. 2017

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/zdravstveni-administratorji/

Last minute počitniških enot, julij 2017

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

 

ROGLA 1/5

termini: 5. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 25,00 €/dan

TERME PTUJ 2+2

termini: 7. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 32,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2

termini: 5. 7. – 8. 7. 2017, 11. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 32,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

 

Dragica Kekec,                               

generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/last-minute-pocitniskih-enot-julij-2017/

Sporočilo za javnost

 

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije zahtevamo od vlade, da za odpravo anomalij v plačni skupini J zagotovi dodatnih 10 milijonov evrov, kar je nujni pogoj, da se razlike pri vrednotenju delovnih mest, ki gredo na škodo zaposlenih iz skupine J, glede na druge dele javnega sektorja ne bi še povečale in s tem povzročile nove anomalije.

V dejavnosti ZSVS je v J skupini več kot enajst tisoč zaposlenih, na najslabše plačanih delovnih mestih so strežnice, čistilke, kuharji, pomočniki kuharjev, hišniki, zdravstveno administrativni delavci, poslovni  sekretarji,  računovodje,.. ki so Republiški odbor Sindikata ZSVS zavezali, da pri zahtevah vztraja.

Če ne bo prišlo do zaključka pogajanj, SZSVS ne izključujemo zaostritve boja.

Tudi medicinske sestre, bolničarji, laboratorijski tehniki, zobotehniki, farmacevtski  tehniki,… ne pristajajo na še večja nesorazmerja napram drugim primerljivim podskupinam in pričakujejo ustrezno vrednotenje  in višje plačilo s 1.7.

Seveda v jesenskem delu pričakujemo ureditev plač tudi v VI.VII in VII. TS.

Zahtevamo enako obravnavo vseh zaposlenih, ki delajo v projektu skrajševanja čakalnih vrst.

Podpiramo ministrico za zdravje pri prizadevanjih za sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero se uredi podeljevanje koncesij in s katero se sistemsko uredi priznavanje poklicnih kvalifikacij srednjim medicinskim sestram.

 

Ljubljana, 3. 7. 2017

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/sporocilo-za-javnost-3/

DOVOLJ NAM JE VARČEVANJA PRI NAJŠIBKEJŠIH!!!

Člani Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), katerega član je SZSVS, želimo čimprej zaključiti pogajanja in omogočiti zvišanja plač v skupini »J« ter doseči odpravo anomalij tudi za druge skupine zaposlenih.

Vladni pogajalski strani smo predlagali, da najprej omogoči zvišanja plač zaposlenim v skupini »J« ter odpravo anomalij tudi za druge skupine zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda (pomočnicam vzgojiteljic, kuharjem, bolničarjem, negovalcem, medicinskim sestram, strežnikom, administrativnim  in vzdrževalnim delavcem, laboratorijskim in farmacevtskim tehnikom, zobotehnikom…).

Dosedanji vladni predlog selektivno zvišuje plače na nekaterih delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo in napeljuje h konfliktom med posameznimi dejavnostmi in poklici, ter pogajanjem ni videti konca.

V  ta namen smo na pogajanjih predlagali dvostopenjsko reševanje anomalij, in sicer, da se v prvi fazi podpiše dogovor za zaposlene na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, po tem pa se pogajanja nadaljujejo za odpravo vseh preostalih anomalij, tj. za tiste, ki so uvrščeni na delovna mesta nad 26. plačnim razredom.

SKUPAJ ZA URESNIČITEV ZAHTEV na PROTESTNEM SHODU, ki bo v torek, 20. junija 2017, pred poslopjem Vlade RS na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, s pričetkom ob 13. uri.

Na njem bodo zaposleni zahtevali podpis dogovora, ki bi še omogočal zvišanje plač najslabše plačanim v javnem sektorju že s 1. julijem letos.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva SLO,

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/dovolj-nam-je-varcevanja-pri-najsibkejsih/

Srečanje članov in družinskih članov 2017!

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/srecanje-clanov-in-druzinskih-clanov-2017/

Pogajanja

Pogajanja z Vlado RS glede odprave plačnih anomalij intenzivno potekajo. Pogajanja potekajo v dveh pogajalskih skupinah, in sicer z vsemi sindikati javnega sektorja za plačno skupino J in posebej po panožnih pogodbah.

Zadnje usklajevanje so bile uvrstitve t. i. orientacijskih delovnih mest po posamezni dejavnosti in skupini J,  pri čemer vztrajamo, da se najnižje ovrednotena delovna mesta uvrstijo 3 plačne razrede višje kot doslej, za ostala pa je sindikalni predlog za vrednotenje od 1-3 plačne razrede višje, kot je trenutno veljavno. Odprtih oz. neusklajenih med orientacijskimi delovnimi mesti je 13 DM.

Danes nadaljujemo z drugim krogom pogajanj za KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva SLO (KPZSV)  za vsa ostala delovna mesta v plačni skupini E (zdravstvo) in F (socialno varstvo) in KPZN.

Skupaj z reprezentativnimi sindikati smo uskladili predlog tarifnega dela KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva SLO (KPZSV) in dopolnitev KP za zdravstveno nego, ki bo vključevala tudi standarde in normative. Usklajen sindikalni predlog sledi dogovorjenim spremembam orientacijskih delovnih mest, vsebuje pa tudi nekatera nova delovna mesta, ki so posledica sprememb področne zakonodaje oziroma potreb delovnega procesa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.

generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/pogajanja/

Počitniški Obtok pomlad – poletje 2017

V glasilu OBTOK pomlad – poletje 2017 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 10. april 2017. Menjave pri 7 dnevnih terminih so ob nedeljah.

 

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 10 -11

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2017/

ZNESKI povračil stroškov in drugih prejemkov po KP – za javne uslužbence

 

ZNESKI  povračil stroškov in drugih prejemkov po KP – za javne uslužbence
Datum: 27.1.2017
Vrsta prejemka Znesek v €
Povračila stroškov
 Prehrana med delom
 – na dan prisotnosti na delu: 3,68 €
 Prevoz na delo
 – v višini stroškov javnega prevoznega sredstva
 – če ni možnosti javnega prevoza – 8% cene bencina/km: 0,10 €
 Stroški prehrane – službeno potovanje v RS
 – dnevnica (več kot 12 ur): 16,00 €
 Stroški za prenočevanje  – službeno potovanje v RS
 – po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec
 – brez predloženega računa (30% dnevnice): 4,80 €
 Kilometrina – uporaba lastnega avtomobila v službene namene
 – občasna uporaba – 18% cene bencina / km: 0,23 €
 – za opravljanje dela po PZ – 30% cene bencina / km: 0,39 €
 Nadomestilo za ločeno življenje
  – za stanovanje: 140,54 €
 Terenski dodatek
 – na dan: 3,36 €
Drugi prejemki
 Jubilejna  nagrada
 – za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 288,76 €
 – za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 433,13 €
 – za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 577,51 €
 Jubilejna  nagrada – član sindikata (zahtevo vloži sindikat)
 – za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 346,51 €
 – za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 519,76 €
 – za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 693,01 €
 Solidarnostna pomoč
 – v primerih in pod pogoji iz KP: 577,51 €
 Solidarnostna pomoč – član sindikata (zahtevo vloži sindikat)
 – v primerih in pod pogoji iz KP: 693,01 €
 Odpravnina ob upokojitvi
 – 2 povprečni plači v RS za zad. 3 mesece: 3.131,70 €
 – ali 2 zadnji br. plači delavca, če je to ugodnejše
 Odpravnina ob upokojitvi – v 1 letu po izpolnitvi pogojev
 – 3 povprečne plače v RS za zad. 3 mesece: 4.697,55 €
 – ali 3 zadnje br. plače delavca, če je to ugodnejše
 Regres za letni dopust za leto 2017
 – PR javnega uslužbenca  1 – 16: 1.000,00 €
 – PR javnega uslužbenca 17 – 40: 790,73 €
 – PR javnega uslužbenca 41 – 50: 600,00 €
 – PR javnega uslužbenca 51 – 65: 500,00 €
 Minimalna plača: 804,96 €

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2017/zneski-povracil-stroskov-in-drugih-prejemkov-po-kp-za-javne-usluzbence/

Stran 3 od 1412345...10...Zadnja »