*Novo* Hotel Oleander za člane SZSVS

Hotel Oleander*** nudi članom sindikata 20 % popusta za nastanitev v hotelu. Nahaja se sredi mirnega in naravnega okolja Krajinskega parka Strunjan s solinami, a vendar v neposredni bližini obalnih turističnih središč Portoroža, Pirana, Izole in Kopra. V bližini hotela se nahajata dve urejeni plaži na kateri imajo gostje hotela prost vstop ter dva hotela, v katerih imajo člani sindikata do 30 % popust na bazenske in savna vstopnice.

Za informacije in rezervacije: tel.: 05/671-8100, e-mail: info@oleander.si

www.hoteloleander.si

hotel-oleander

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/novo-hotel-oleander-za-clane-szsvs/

Last minute počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

 

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ZREČE – STANOVANJE 3+2:

termini: 27. 11. – 4. 12. 2016, 4. 12. – 11. 12. 2016, 11. 12. – 18. 12. 2016

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,50 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

Rogla, Pohorje 1/5:

termini: 27. 11. – 4. 12. 2016, 4. 12. – 11. 12. 2016, 11. 12. – 18. 12. 2016

redna cena 69,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 48,00 €/dan

 

 

PTUJ – APP SAVA 2+2:

termini: 27. 11. – 4. 12. 2016, 4. 12. – 11. 12. 2016, 11. 12. – 18. 12. 2016

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,50 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

 

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/last-minute-pocitniskih-kapacitet-szsvs/

Stališče Republiškega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije  je na današnji seji sprejel sklep, da se nemudoma realizira 8. točka Stavkovnega sporazuma z dne 20. 5. 2013 (Ur. l. RS, št 46/2013) in pričnejo pogajanja za določitev standardov in normativov v zdravstveni, babiški negi ter oskrbi, kot tudi za ostale poklice v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Ministrica za zdravje pozablja, da ni ministrica za zdravnike, ampak tudi za ostale delavce v zdravstvu in zdravstvene delavce in sodelavce v socialnem varstvu. Ostro nasprotujemo temu, da se pozablja na medicinske sestre, bolničarje, inštrumentarke, mavčarje, radiološke inženirje, inženirje laboratorijske medicine, laboratorijske tehnike, zobozdravstvene asistente, zobotehnike, farmacevte in farmacevtske tehnike, fizioterapevte, delovne terapevte, psihologe, delavce v pralnici, kuharje, finančno računovodske delavce, receptorje-informatorje in ostale. Naši člani v teh poklicih razumejo situacijo v zdravstvu in socialnem varstvu in so s srcem predani svojemu poklicu, vendar niso več pripravljeni delati na etični pogon in čakati na izpolnitev obljub.

Naj še dodamo, da zdravniki sami, brez ostalih zaposlenih, ne bodo mogli »skrajševati čakalnih vrst«. Nevzdržno je, da bodo le zdravniki prejemali nagrado oziroma variabilni del plače za skrajševanje čakalnih vrst, medtem ko njihovi sodelavci v timu za dodatno delo ne bodo stimulirani. Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je povsem nesprejemljivo, da naj bi se zmanjšalo število napotitev na specialistične preglede kot podlaga za stimulacijo zdravnikov, to je nenazadnje škodljivo za paciente in žaljivo za zdravnike, saj se s tem hoče prikazati, kot da so zdravniki dosedaj delali nestrokovno in v škodo zdravstvenega sistema, ko so napotovali paciente na sekundarno raven.

Menimo, da mora vlada nemudoma prenehati s parcialnim reševanjem problematike vrednotenja posameznih skupin, saj s tem ruši enotni plačni sistem in vanj vnaša vedno nove in nove anomalije.

 

Dovolj nam je!

                                                                                                                                             Zvonko Vukadinovič,

                                                                                                                                             predsednik SZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/stalisce-republiskega-odbora-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije/

Zahtevamo pošteno plačilo, nočemo miloščine!

Na protestu, ki je potekal 3. nov. pod geslom »Zahtevamo pošteno plačilo, nočemo miloščine!«, je približno 2.500 delavk in delavcev članov KSJS iz plačne skupine »J« opozorilo, da s svojimi prihodki, kljub temu da delajo polni delovni čas, ne morejo dostojno živeti in si privoščiti temeljnih življenjskih dobrin, temveč delajo zgolj za plačilo položnic.

V javnem sektorju je 9.000 delavk in delavcev, od tega približno 3000 v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in  5.500 v vzgoji in izobraževanju, katerih plača je nižja od minimalne in dobivajo dodatek do minimalne plače.

Vsaj še 10.000 zaposlenih, pa je takih, ki so povsem blizu minimalne plače tudi na drugih DM, ki so povsem razvrednotena.

Na Vlado RS smo naslovili zahtevo, da zagotovi ustrezno plačilo za njihovo delo in  izpolni zavezo o odpravi anomalij v plačnem sistemu in o ustreznejšem vrednotenju delovnih mest v skupini »J«.

splet-protest-j

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/zahtevamo-posteno-placilo-nocemo-miloscine/

Počitniški Obtok jesen – zima 2016/2017

V glasilu OBTOK jesen – zima 2016/2017 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov.

Rok prijave na razpis je 24. oktober 2016.

Prijavnica

obtok-jesen-zima-16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/pocitniski-obtok-jesen-zima-20162017/

Zahvala sindikatu ZSVS

 

Zobotehniki in zobne asistentke se v skupnem imenu zahvaljujemo Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije za hitro, učinkovito in nesebično pomoč pri reševanju in ohranjanju naših delovnih mest v ZD-Ljubljana.

S prehodom zobozdravnikov ZDL med koncesionarje bi takorekoč večina končala brez zaposlitev. Prisiljeni in brez naše volje bi končali na neizprosnem trgu dela kot s.p.eji, ali kot podizvajalci.

Četudi sta direktor ZDL g. Dolšak in g. župan Jankovič zatrjevala, da bi lahko probleme rešili sami med sabo, ste nam samo VI stali ob strani in nam omogočili enakopravno obravnavo med vsemi kadri v zobozdravstvu ZDL.

Vsi smo mnenja, če se ne bi zbrali v četrtek 8.9. v sejni sobi ZDL v tako velikem številu, verjetno danes ne bi z olajšanjem odšli na naša delovna mesta.

Seveda ostajajo grenki priokusi, toda če vsi držimo skupaj lahko v bodoče podobne primere pohlepa posameznikov po javnih pridobitvah družbe preprečimo.

Hvala naši Poloni za ažurnost, predsedniku Zvonku, generalni sekretarki Dragici, pravni službi sindikata in ostalim, ki ste nam stali ob strani.

 

Zobotehniki in zobne asistentke zaposleni v ZD Ljubljana .

 

Ljubljana, 13.09. 2016

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/zahvala-sindikatu-szsvs/

Stališče sindikata Zdravstva in socialnega varstva Slovenije – ZD Ljubljana do nameravane oddaje dejavnosti zobozdravstva v ZD Ljubljana.

V sindikatu nasprotujemo oddaji dejavnosti zobozdravstvenega varstva odraslih zasebnim koncesionarjem. Naloga javnega zdravstvenega zavoda je opredeljena v ZZDej v 7. in 9. členu, ki opredeljuje med drugim naloge zdravstvenih domov zagotavljanje  preventivnega in kurativnega zobozdravstva.

S podelitvijo koncesij bo prišlo do  prenosa zdravstvenih programov in finančnih sredstev iz zdravstvenega doma  na zasebnike – koncesionarje.

S podelitvijo koncesij zobozdravnikom se posega v pravice zaposlenih v dejavnosti zobozdravstva; – zobne asistentke/zobni asistenti, zobotehniki in drugo spremljevalno osebje.

Ob tem lahko pride do presežkov zaposlenih, zaposleni pa so postavljeni pred dejstvo, da se morajo odločiti ali gredo s koncesionarjem ali pa postanejo viški. V primeru prehoda h koncesionarju se spremeni njihov delovno pravni položaj, prav tako je negotova zaposlitev, ki je vezana na enega nosilca-izvajalca, kar pomeni:

  • manjšo fleksibilnost zobozdravstvenih asistentk (in tehnikov) pri organiziranju letnega dopusta,
  • manjšo varnost službe v primeru prenehanja koncesije, zaradi: smrti koncesionarja, stečaja, razdrtja koncesije s strani koncesionarja,
  • nejasen položaj in pravice zaposlenih pri koncesionarju v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti koncesionarja, porodniške odsotnosti, neizvajanja koncesije zaradi izobraževanja koncesionarja itd.

Podelitev koncesij bi bila v nasprotju s  sprejeto Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16) v kateri je navedeno, da je dejavnost koncesionarjev – izvajalcev Sloveniji opredeljena kot možno dopolnilo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov, predvsem takrat, ko dejavnost javnih zdravstvenih zavodov ne pokrije vseh zdravstvenih potreb prebivalstva v okviru javne zdravstvene službe.

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti se lahko razpiše, kadar javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenim z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oziroma ne more zagotoviti enakomerne dostopnosti.

 Menimo, da ti razlogi pri ZD Ljubljana ne obstajajo, da zdravstveni dom dobro opravlja svojo nalogo za potrebe prebivalstva občine, pa tudi širše, da ima dobro organizirano in vodeno dejavnost  in  zagotavlja ustrezno dostopnost uporabnikom.

Koncesija se ne podeli na podlagi interesa  kandidata, temveč na podlagi javnega interesa!

Zobozdravstvo je primer, kjer je bilo podeljenih največ koncesij, uporabnikom storitev pa zobozdravstvo  zaradi že podeljenih koncesij ni nič bolj dostopno, vse več je doplačil iz lastnega žepa, čakalne dobe se podaljšujejo,  ljudje si hodijo na Hrvaško in v druge države urejat zobe.

Na sestanku SZSVS v ZD LJ 8.9.2016 so zaposleni zobni asistenti/ zobne asistentke in zobotehniki sprejeli naslednja sklepa:

  • da ne bodo podpisovali izjav v podporo podelitve koncesij in da temu nasprotujejo.
  • da direktorja prosimo, da obvesti pobudnike za podelitev koncesij, da prenehajo z aktivnostmi, ki jih zaposleni čutijo kot osebni pritisk, še posebno, ker so tovrstni sestanki znotraj delovnega časa in se jih posledično zaposleni morajo udeležiti.

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/stalisce-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-zd-ljubljana-do-nameravane-oddaje-dejavnosti-zobozdravstva-v-zd-ljubljana/

Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga

Sindikati javnega sektorja (in ob podpori gospodarskih sindikatov) smo se danes, 9. junija 2016 zbrali pet pred dvanajsto uro na protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS na Gregorčičevi ulici v Ljubljani in  vladi pokazali svoje nasprotovanje zaradi opustitve socialnega dialoga in enostranskega izstopa iz pogajanj o plačah.

Povedali smo, da  če se vlada ne bo vrnila na pogajanja v okviru podpisanih in prevzetih obveznosti in s sindikati javnega sektorja sklenila dogovora o postopni odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, tako kot se je zavezala,  bomo nadaljevali s stopnjevanjem pritiskov, protestov in stavk, zdaj enih, zdaj drugih dejavnosti in nazadnje vseh skupaj.

skupinska protest 9.6.16

 

DSC00204

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/za-pravico-do-pogajanj-in-ohranitev-socialnega-dialoga/

Last minute počitniških kapacitet

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ZREČE – STANOVANJE 3+2:

mesec junij 2016 : redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 25,00 €/dan*

mesec julij – avgust 2016 : redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 30,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

Rogla, Pohorje:

mesec junij 2016 : redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 20,00 €/dan

mesec julij – avgust 2016 : redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 30,00 €/dan

Izletniške točke v okolici Rogle: Razgledni stop (1517 m), Črno jezero, Kulinarična pot po pohorskih pašnikih, Kulinarična pot zelišč, dišavnic in medu, Kolesarske poti, Pohorska kolesarska pot do Šumnika, Dan za sprostitev v Termah Zreče, Pohorska doživetja, Rekreativni dan na Zreškem Pohorju.

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

  Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/last-minute-pocitniskih-kapacitet-2/

25. srečanje SZSVS – San Simon

Spoštovane članice in člani sindikata,

vabimo vas na 25. srečanje članov sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki bo v soboto 25. junija 2016 ob 11. uri v Simonovem zalivu – Izola.

plakat 280 x 400 (003)

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2016/25-srecanje-szsv-san-simon/

Stran 3 od 1212345...10...Zadnja »