Zaposleni na CSD-jih so preobremenjeni in izčrpani

Sindikat Zdravstva in socialnega varstva SLO opozarja na nevzdržne razmere v  Centrih za socialno delo.

Objavljamo dopis, katerega smo poslali  ministrici za DDSZEM in  Skupnosti Centrov za socialno delo.

dopis SZSVS

Mediji:

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/zaposleni-na-csd-jih-so-preobremenjeni-in-izcrpani/

Rezultati pogajanj o stavkovnem sporazumu

Članice in člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

Po težkih in nekoliko nenavadnih pogajanjih smo pristopili k podpisu stavkovnega sporazuma in drugih potrebnih aktov za uveljavitev sprememb.

Ob vsakem zaključku pogajanj ostane nekoliko grenak priokus, da nismo dosegli vsega, kar smo želeli. Pa vendar je napredek tudi v tem, da smo postavili nove temelje zavedanja tistih, ki delajo v enakomernem petdnevnem delovnem času 40 ur tedensko, da so obremenitve tistih, ki delajo v neenakomernem delovnem času, velike za njih in tudi velika obremenitev za njihovo družinsko življenje.

Zato smo zadovoljni, da smo uspeli (ne v želenih višinah) zvišati tovrstne dodatke, in sicer:

 • Višina dodatka za delo ponoči znaša 40 %)urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 30% .
 • Višina dodatka za delo v nedeljo znaša 90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do
  9. 2019 še 75%.
 • Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, znaša 120 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 90%.
 • Višina dodatka za delo v deljenem delovnem času znaša 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca za vse ure dneva, na katerega delavec dela v deljenem delovnem času.
 • Višina dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odst. 42. člena KPJS) znaša 10 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure, opravljene v šestem, sedmem in nadaljnjih zaporednih delovnih dneh.

Uveljavitev jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, in sicer v višini 577,51 €.

 

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdarvstva in socialnega varstva pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Torej cca. 208 €.

 

Pri dodatku za delo z osebami z demenco, ki je določen v peti alineji prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS, se črta vstopni pogoj preseganja 23 % delovnega časa javnega uslužbenca za pridobitev pravice do dodatka.

 

Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

– za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

 

Povišanje plač bo praviloma izvedeno v pasovnih dvigih:

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače postopno glede na uvrstitev delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:

 1. a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, VSI
 2. b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja tisti nad 26. PR
 3. c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj VIII. in IX. TR

 

Uspeli smo dogovoriti, da tisti, ki z aneksom 8/17 niso pridobili povišanja PR, dobijo sedaj 2 PR po sistemu 1 redni in dodatno +1, torej:

Delovna mesta, ki v letu 2017 iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.

Dosegli smo višjo uvrstitev tudi za JU v intenzivni III in neonatalnem oddelku.

V letu 2019 pa bomo pristopili k odpravi pomanjkljivosti v plačnem sistemu, kar mi vidimo tudi kot neustrezno vrednotenje nekaterih delovnih mest v naših dejavnostih.

Zaradi izrecnega vztrajanja na »pasovnih dvigih« tokrat nismo – ŠE – uspeli ustrezno popraviti vrednotenja delovnih mest kljub naši stavkovni zahtevi in vztrajanju na tej zahtevi skozi celotna pogajanja. Okoliščine nam tokrat žal niso bile naklonjene in smo morali popustiti.

 

Verjamemo pa tudi, da bomo s tem dogovorom vendarle realizirali naše že kar dolgoletne zahteve po ureditvi standardov in normativov za vse zaposlene v obeh dejavnostih.

 

Spremljajte naša obvestila na spletni strani, oglasnih deskah. 11. 12. 2018 bo organiziran tudi seminar, na katerem bomo sindikalne zaupnike podrobneje seznanili z vsemi novostmi v plačnem sistemu in dali usmeritve za nadzor implementacije. Predvsem zato, ker nismo uspeli uveljaviti nove vrednosti dodatkov s 1. 1. 2019, temveč s 1. 9. 2019, veljajo pa vse določbe glede razporejanja in tiste, ki se ne nanašajo na povišanje obstoječega procenta.

 

Radi bi več, a SZSVS ni muha enodnevnica, pred nami je še čas za realizacijo naših utemeljenih zahtev in tudi želja.

 

Sedaj pa se že tudi pojavljajo mesije, ki objavljajo, kaj vse bi oni dosegli za posamezno poklicno skupino in želijo ustanoviti nov sindikat, ki bi ga vodili oni in bi temeljil na nemogočih obljubah. Ne nasedajte obljubam čudodelnikov, saj je v procesu stavkovnega gibanja sodelovalo skoraj 40 sindikatov in kakor koli že so navedeni rezultati vendar skupni izkupiček.

 

Ni čudežnega »sam svoj« sindikalnega vodje, ki bi dosegel več, kot smo vsi skupaj.

 

S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva skupaj naprej v nove uspehe.

 

Ljubljana, 22. 11. 2018

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/rezultati-pogajanj-o-stavkovnem-sporazumu/

Popust za člane SZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/popust-za-clane-szsvs/

Mediji o nas

Delamo ponoči, med prazniki… zato zahtevamo višje dodatke k plači (24ur, 29.10.2018)

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije napovedal stavko za 5. decembra (STA, 24. 10. 2018)

Sindikat zdravstva in socialnega varstva se pridružuje stavkovnemu valu (svet24, 24. 10. 2018)  

Vsi zdravstveni delavci bomo stavkali 3 mesece, če bo treba (Delo, 24. 10. 2018) 

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/mediji-o-nas-2/

SZSVS uspel s tožbo na priznanje pravice do izrednega letnega dopusta na dan spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan

Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. VIII Ips 35/2018 razsodilo, da imajo delavci zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pravico do izrednega letnega dopusta na dan spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Vrhovno sodišče je v sodbi pritrdilo argumentom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, da spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan predstavlja »drug neodložljiv dogodek« po določbi 38. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, saj gre za enkraten, neodložljiv dogodek, ki po naravi stvari zahteva prisotnost posameznika in glede katerega se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan preživijo v šoli s svojim prvošolcem.

Sodba Vrhovnega sodišča predstavlja pomembno zmago za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v prizadevanjih po zagotavljanju in varovanju pravic članov, ki izhajajo iz Kolektivne pogodbe.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/szsvs-uspel-s-tozbo-na-priznanje-pravice-do-izrednega-letnega-dopusta-na-dan-spremstva-prvosolca-v-solo-na-prvi-solski-dan/

Razpis počitniških kapacitet SZSVS jesen-zima 2018/19

objavljamo razpis počitniških enot v lasti in zakupu sindikata za obdobje jesen – zima 2018/2019.

POČITNIŠKE KAPACITETE si lahko ogledate v preteklih počitniških Obtokih ali na spletni strani v zavihku ZA ČLANE – Letovanje – Razpis 1 :

 1. Moravske toplice (app. 6 ležišč, vključene do 4 kopalne karte)
 2. Terme Čatež (app. 1/4 vključene do 4 kopalne karte ali 1/6 vključenih do 6 kopalnih kart)
 3. Terme Ptuj (app. 4 ležišč, vključeni 2 kopalni karti)
 4. Terme Zreče:
  1. Vila Afrodita (app. 4 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)
  2. Vila Afrodita (soba 2 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)
 5. Rogla Macesen (app. 5 ležišč, vključeni 2 smučarski karti*)
 6. Rogla Gaber (Studio za 2 odrasla +2 otroka, vključeni 2 smučarski karti**)

 

Počitniški termini  trajajo 7 dni, od nedelje do nedelje. Možno je letovanje tudi za krajši čas, vendar ne manj kot 2 nočitvi. Članom sindikata nudimo možnost obročnega odplačevanja preko administrativne prepovedi. Turistična taksa se plača v kraju bivanja po zaključenem bivanju, odvisna pa je od števila dni bivanja in števila oseb, ki so kapaciteto koristile. V vseh kapacitetah bivanje hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno.

 

PRIJAVA: po elektronski pošti na naslov: letovanje@sindikat-zsvs.si ali po navadni pošti na naslov agencije: RONJA, zavod za turizem, kulturo in marketing, Šaleška 19/a, 3320 Velenje.

Kontakt za letovanja: vsak delovnik med 10. in 14. uro na tel. 031 367 244 (ga. Rebeka).

 

Na razpis jesen – zima 2018/19 se prijavite do 8. oktobra 2018.

Prijavnica

Administrativna prepoved

 

Generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/razpis-pocitniskih-kapacitet-szsvs-jesen-zima-2018-19/

Mediji o nas

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/mediji-o-nas/

Obvestilo članom o reorganizaciji centrov za socialno delo

Obveščamo vas o dogodkih oziroma dokumentih, ki jih bodo v mesecu septembru 2018 izvedli v. d. direktorji novih območnih centrov za socialno delo, ki bodo začeli z delom 1. 10. 2018. V preteklih mesecih je potekalo aktivno delo na področju priprave vsega potrebnega za reorganizacijo v statusnem smislu, ko se bo oblikovalo novih 16 območnih CSD, ki bodo združevali od 2 do 8 dosedanjih CSD.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) se je že od vsega začetka aktivno vključil v procese priprave tako novih splošnih in individualnih delovnopravnih aktov, kot tudi opozarjal na varstvo pravic delavcev na centrih za socialno delo. Tako smo v SZSVS podali pripombe na osnutek akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na osnutke novih pogodb o zaposlitvi ter odprli tudi številna vprašanja, povezana z nepravilnim vrednotenjem dela, nezadostno diferenciacijo posameznih delovnih mest, spremembo kraja opravljanja dela, problematiko organiziranja in izvajanja interventne službe …

Sedaj smo prišli do zaključne faze, v katero boste še aktivneje vključeni tudi vi, saj morajo v. d. direktorji v septembru 2018 opraviti naslednje:

 

 1. Pripraviti predlog novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD.

Osnutek akta je bil pripravljen centralno za vse CSD in nanj smo v SZSVS podali tudi pripombe, ki so bile v veliki večini upoštevane, nekaj neupoštevanih pa izhaja iz zapisnika sestanka na MDDSZ 29. 8. 2018, ki vam ga posredujemo v prilogi. Posebej poudarjamo, da so v osnutku  vsebovana vsa delovna mesta, ki trenutno obstajajo na CSD, zato bo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vašem CSD verjetno nekoliko odstopal od osnutka. Hkrati smo na sestanku na MDDSZ opozorili, da je nujno razporediti delavce, ki imajo višjo izobrazbo od zahtevane za njihovo trenutno delovno mesto in tudi opravljajo zahtevnejša dela, na delovna mesta višje zahtevnosti. Hkrati vas obveščamo, da ni »prepovedano«, da bi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vašega CSD vseboval katero drugo delovno mesto, ki izhaja iz KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (npr. vodstvena delovna mesta).

V skladu s časovnico, ki smo jo dogovorili na sestanku s predstavniki MDDSZ in v. d. direktorji, vam bodo v. d. direktorji posredovali predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD v mnenje najkasneje do 10. 9. 2018. Pravico imate podati mnenje na predlog akta, in sicer v roku 8 dni od prejema akta. Za morebitne dileme in nejasnosti se lahko obrnete na nas oziroma jih bomo skupaj obravnavali na konferenci SZSVS CSD.

 

 1. Sklicati sestanek (posvet) z reprezentativnimi sindikati, ki so na območju organizirani.

V skladu z 18. členom novele ZSV-H morajo sedanji direktorji in v. d. direktorjev:

 • najmanj 20 dni pred prenosom (torej do 10. 9. 2018) obvestiti sindikate pri delodajalcu o:

– datumu ali predlaganem datumu prenosa,

– javnih uslužbencih, ki se prenesejo na delodajalce prevzemnike,

– pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za javne uslužbence ter predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

 • z namenom, da se doseže sporazum, najmanj deset dni pred prenosom (torej najkasneje do 20. 9. 2018) s sindikati pri delodajalcih posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

Na sestanku morajo biti torej poleg v. d. direktorja prisotni še vsi ostali dosedanji direktorji CSD območja ter vsi predstavniki reprezentativnih sindikatov. Kot sindikalni zaupniki SZSVS morate prejeti seznam vseh delavcev z navedbo starega in predvidenega novega delovnega mesta ter z navedbo kraja opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih vam nudimo vso potrebno podporo.

 

 1. Delavcem izročiti predlog novih pogodb o zaposlitvi.

V zadnjem tednu septembra (po prejemu novih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bodo vsi zaposleni prejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi, praviloma (v skladu z 18. členom ZSV-H) za enako delovno mesto. Osnutke pogodbe smo usklajevali z MDDSZ in v. d. direktorji in usklajevanje v tem trenutku še poteka, zato vam osnutek posredujemo naknadno.

Vsak zaposleni bo moral preveriti vsebino pogodbe, predvsem delovno mesto, plačni razred ter kraj opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih oziroma individualni pravni pomoči vam nudimo vso potrebno podporo. Podpisovanje pogodb o zaposlitvi je predvideno 1. 10. 2018, ko bo območni CSD začel z delom.

Lep pozdrav,

Pripravila:                                                                             Zvonko Vukadinovič,

Irena Ilešič Čujovič,                                                               predsednik

vodja pravne pomoči

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/obvestilo-o-reorganizaciji-centrov-za-socialno-delo/

Last minute počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata!

                                                                                                                      Ljubljana, 7. 8. 2018

V mesecu AVGUSTU vam v terminih 8. 8. 2018 – 31. 8. 2018 nudimo popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ZREČE – Afrodita soba 2:

termini 8.  8. – 25. 8. 2018 redna cena 35 €/dan: LAST MINUTE cena 28 €*/dan

termini 25. 8. – 31. 8. 2018 redna cena 30 €/dan: LAST MINUTE cena 24 €*/dan

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ROGLA apartma 1/5, super ugodna ponudba

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si 

Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

                                                                                                   Dragica Kekec,

                                                                                                  generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/last-minute-pocitniskih-kapacitet-szsvs-2/

Srečanje 2018

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2018/srecanje-2018/

Stran 3 od 1612345...10...Zadnja »