Modra zavarovalnica- individualna vplačila brez vstopnih stroškov

Na Modri zavarovalnici so letos ponovno pripravili akcijo BREZ VSTOPNIH STROŠKOV, ki  bo potekala vse do marca 2014. Javni uslužbenci imate v tem času posebno priložnost, da si zvišate dodatno pokojnino ter obenem znižate dohodnino. Več v priponki.

Lep pozdrav,

Kaja Režek, svetovalka Modra zavarovalnica

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/modra-zavarovalnica-individualna-vplacila-brez-vstopnih-stroskov/

Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov SZSVS

V ponedeljek 14. oktobra 2013 je potek enodnevni izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov SZSVS. Seminar je pričel predsednik sindikata Zvonko Vukadinovič s pregledom aktivnosti in nalog sindikata (izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij, odprava plačnih anomalij v skupini J, Standardi in normativi,..). V odprtem dialogu so bile udeležencem predstavljeni načini in možnosti rešitve obravnavane problematike. Samostojna svetovalka SZSVS, Irena Ilešič Čujovič, je predstavila postopke in naloge sindikata v povezavi z delovnimi invalidi in dolgotrajnim bolniškim dopustom. Predstavljeno je bilo tudi izvajanje Aneksa h KP (veljavnega od 1.6.2013 dalje) s strani samostojnega svetovalca SZSVS Bojana Zupančiča. V drugi polovici dneva je finančna in davčna svetovalka, Nataša Sorko, predstavila finančno materialno poslovanje sindikatov zavodov, pripravo zaključnih računov in obveznosti zakonitega zastopnika sindikata zavoda, ki je predsednik. Potekala je razprava z vprašanji in odgovori. Generalna sekretarka, Dragica Kekec, je za konec seminarja predstavila še organiziranost sindikata v zavodih in pogodbo o delovanju sindikata. Seminar je bil dobro zaseden saj se sindikalni zaupniki zavedajo, da je tud usposobljenost za sindikalno delo zelo pomembna. To potrjuje tudi razprava in številna vprašanja iz prakse pri vsaki seminarski temi, kakor tudi na okrogli mizi.

Žal pa ne moremo ponoviti seminarja za tiste sindikalne zaupnike, ki se tega seminarja niso mogli udeležiti.

DSC03774 DSC03775 DSC03788

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/izobrazevalni-seminar-sindikalnih-zaupnikov-szsvs/

RAZPIS počitniških enot zima – pomlad

Spoštovani člani!

Objavili smo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov zima – pomlad 2013/14.

Rok za prijavo na razpis je 7. november 2013. Razpis in prijavnico na letovanje najdete tukaj.

Prav tako smo objavili naročilnice za cenejši nakup smučarskih vozovnic. Oglejte si ponudbo v zavihku – Za člane.

 

Generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/razpis-pocitniskih-enot-zima-pomlad/

Terme Vivat – last minute ponudba

Terme Vivat (Moravske Toplice) so za člane sindikata ZSVS  in njihove družinske člane pripravili posebno ugoden in obogaten last minute paket v mesecu oktobru 2013.

Več informacij v priloženem letaku.

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/terme-vivat-last-minute-ponudba/

Posebna ponudba Thermane Laško

40% popusta na bivanje v hotelih Thermane Laško za člane SZSVS in njihove družinske člane v terminu 1.10. – 25.10. in 3.11. – 20.12.2013.

Več informacij v priloženem letaku.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/posebna-ponudba-thermane-lasko/

Seja Konference sindikatov ZZV in IVZ

V petek, 20.9.2013, je v Domu sindikatov v Ljubljani potekala seja Konference sindikatov ZZV in IVZ.  Na seji, na katero smo povabili tudi predstavnike drugih sindikatov v teh zavodih, sta sodelovala g. Eržen Ivan, v.d. direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in ga. Zora Levačić, v.d. direktorice Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Glavni namen seje je bil seznanitev s postopki reorganizacije obstoječih ZZV in IVZ v novo ustanovljena zavoda, sprejemanje aktov in dogovor o načinu sodelovanja s sindikati. Sprejete so bile smernice za nadaljnje aktivnosti predsednikov sindikatov v teh zavodih v zvezi z reorganizacijo.

DSCO3772-1

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/seja-konference-sindikatov-zzv-in-ivz/

Odprto pismo predsednici vlade Alenki Bratušek

V prilogi objavljamo odprto pismo, ki ga sindikati združeni v KSJS pošiljamo predsednici vlade Alenki Bratušek.

Odprto pismo je med drugim reakcija na izjave finančnega ministra Uroša Čuferja v zvezi s posegi v plače v javnem sektorju in socialne transferje.

Odprto pismo, september 2013

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/odprto-pismo-predsednici-vlade-alenki-bratusek/

Predlogi sindikalnih central, kako se izviti iz krize

Sindikati šestih central smo pripravili predlog ukrepov za izhod iz krize s katerimi med drugim ugotavljamo, da ekstremno varčevanje ni prava pot. Ukrepe smo razdelili na 7 področji: Sanacija bančnega sistema in izboljšanje korporativnega upravljanja družb v državni lasti; Pravna država, večja transparentnost in delovanje inšpekcijskih služb; Trg dela in pogoji dela; Izobraževanje raziskave in razvoj; Zdravstvena reforma; Socialni dialog.

Skrbijo nas predvsem predlogi delodajalcev glede minimalne plače, uvedbe socialne kapice ter poziv glede reforme trga dela in pokojninskega sistema.

Več o vsebini v priponki.

A.Bratušek

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/predlogi-sindikalnih-central-kako-se-izviti-iz-krize/

Uskladitev zneska regresa za prehrano med delom

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, kakor tudi Aneksa h KP za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 40/2012) se regres za prehrano usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje januar – junij 2013 znaša 1,038.

Glede na ta podatek znaša znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij – december 2013 za zaposlene v javnem sektorju (javne uslužbence) 3,67 EUR.

Znesek bo objavljen tudi v Uradnem listu RS.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/uskladitev-zneska-regresa-za-prehrano-med-delom/

Pojasnila Modre Zavarovalnice glede vprašanj o davčni obremenitvi ob dvigu sredstev iz zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada

Izhajajoč iz zakonskih določil in namena dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninski  načrt  za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K),  ki ga je sprejela Vlada RS kot delodajalka in ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, zaposlenim javnim uslužbencem ne omogoča izplačila odkupne vrednosti  po 120 mesecih, šteto od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Javni uslužbenec ne more izstopiti iz te oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja in dvigniti privarčevanih sredstev, razen v primerih, ko nastopijo pogoji za koriščenje pravic, določeni v pokojninskem načrtu (v primeru prenehanja delovnega razmerje v okviru javne uprave in poteka 120 mesecev od vključitve,  upokojitev in izplačilo upravičencem/dedičem v primeru smrti).

Modra zavarovalnica članu ZVPSJU ob izplačilu odkupne vrednosti iz naslova privarčevanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zaračunava nobenih stroškov. Omenjenih 25 % predstavlja obveznost iz naslova akontacije dohodnine skladno z določbo 9. točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini, ne pa prihodek Modre zavarovalnice. Vse vplačane premije, zmanjšane za vstopne stroške (v letu 2013 vstopni strošek znaša 0,525 %, od  leta  2014 dalje  0,5 % vplačane mesečne premije), so obrestovane z najmanj zajamčenim donosom. V primerih, ko je donos višji od zajamčenega, pa članu pripada višji donos. Dejanski kumulativni donos sklada ZVPSJU od ustanovitve, to je maja 2004 do junija 2013 znaša 43,33 %, kar je bistveno več, kot znaša zajamčen donos sklada v enakem obdobju (19,96 %).  Povprečen letni donos pa znaša 4,34 %.

Sklad ZVPSJU, ki ga upravlja Modra zavarovalnica, je z vidika stroškov najugodnejša oblika varčevanja za starost in  je med vsemi skladi dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji tudi najbolj donosen. Z naložbeno politiko,  usmerjeno v varnost, donosnost, likvidnost in razpršenost naložb, zagotavljamo dolgoročno rast vrednosti premoženja sklada in dosegamo tako med primerljivimi domačimi kot tujimi upravljavci najboljše donose.

Vsi člani pokojninskih skladov Modre zavarovalnice lahko od junija 2012 dalje preko spletne storitve Modri e-račun, ki je na voljo 24 ur na dan z uporabo osebnega računalnika, spremljajo mesečna vplačila delodajalca ter morebitna lastna vplačila, kot tudi višino privarčevanih sredstev za dodatno pokojnino (zajamčeno in dejansko vrednost sredstev). Vse potrebno za prijavo so vsi člani prejeli pisno po pošti junija lani in ponovno v začetku februarja letos. Če so pošto založili, jim na zahtevo ponovno pošljemo prvo vstopno  geslo.

Modra zavarovalnica je med vsemi specializiranimi ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja kapitalsko najmočnejša, kar je ključni dejavnik varnosti privarčevanih sredstev. Uspešno poslovanje in dobri rezultati Modre zavarovalnice krepijo njeno kapitalsko moč in kar je najpomembnejše, povečujejo varnost privarčevanih sredstev vseh njenih varčevalcev.

modra zavarovalnica                                                                                                                 Vesna Razpotnik

Modra zavarovalnica d.d.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2013/pojasnila-modre-zavarovalnice-d-d-glede-vprasanj-o-davcni-obremenitvi-akontacije-dohodnine-ob-dvigu-privarcevanih-sredstev-iz-zaprtega-vzajemnega-pokojninskega-sklada-za-javne-usluzbence/

Stran 18 od 20« Prva...10...1617181920