Čestitke ob vašem prazniku

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iskrene čestitke, hvala vam za skrb za ljudi in požrtvovalno delo.

Za učinkovito in varno delo je potrebno zadovoljstvo zaposlenih, ob tem pa opozarjamo na preobremenjenost zdravstvenih delavcev in sodelavcev in odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/cestitke-ob-vasem-prazniku-2/

Čestitke ob vašem prazniku!

5. maj, mednarodni dan babic, letos poteka pod sloganom “Babice – za boljši jutri”. Zadnje leto Milenijskih razvojnih ciljev se zaključuje s sporočilom, naj bodo babice dejavno vključene v pripravo novih razvojnih ciljev za doseganje boljše prihodnosti in boljšega jutri. Babice so namreč ključne osebe za izboljševanje zdravja mater, novorojenčkov in otrok in se uvrščajo med tiste poklicne skupine, na katere morajo biti politiki in svetovni voditelji še posebej pozorni.

12. maja pa bomo praznovali mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820-1910), ustanoviteljico sodobnega sestrinstva in je namenjen vsem medicinskih sestram sveta in njihovi dejavnosti ob bolniku.

Ob prazniku voščimo vsem babicam, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom in se vam hkrati zahvaljujemo, da srčno opravljate svoj poklic.

Vaš sindikat ZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/cestitke-ob-vasem-prazniku/

Seminar sindikalnih zaupnikov

Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov, ki je potekal v ponedeljek 20. in torek 21. aprila 2015, je bil odlično obiskan. Gospa Tanja Urdih Lazar, univ. dipl. nov. nam je predavala o aktualni temi in sicer Mobbing – nasilje na delovnem mestu. Doc. dr. Dare Kovačič se je posvetil temi Sindikalni zaupnik in komunikacija. Z zanimanjem smo prisluhnili dr. Klemenu Podjedu o Psihosocialnih tveganjih na delovnih mestih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in kako delati z manj stresa. Samostojna svetovalka SZSVS, Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav., pa je predavala o Potnih stroški in drugi prejemki iz delovnega razmerja v luči ZDR-1, KP in sodne prakse. Zahvaljujemo se vsem udeležencem in predavateljem za zanimiva predavanja.

skupinska

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/seminar-sindikalnih-zaupnikov/

Počitniški Obtok pomlad-poletje 2015

V glasilu OBTOK pomlad-poletje 2015 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 24. april 2015.

Obtok pomlad poletje 2015

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2015/

Zobotehniki – normativ

Spoštovani!

Zobotehniki, ki delajo v javnem zdravstvu se soočajo s problemi, ki jih je prinesel Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2010 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2014.

Vlada  RS je sprejela aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2010 v katerem je v standardu zobozdravstva za odrasle zmanjšala obseg ur v timu za zobotehnika iz 1 na 0,5. Pri tem planirano število točk za zobotehnika in zobozdravnika, Vlada RS ni na novo opredelila. Aneks je prispeval k temu, da si je preostalo obveznost 6252,5 točk za zobotehnika predstavljal vsak po svoje, dejstvo pa je bilo, da je opredelitev 12.505 točk za zobotehnika  še vedno ostala ista. Zaradi tega je v nadaljnjih letih prihajalo do nesporazumov v samem zobozdravstvu za odrasle saj se ni več vedelo kdo naj bi poskrbel za preostalih 6252,5 točk in kaj se bo zgodilo s polovico tehnika.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 se je zelo povečal normativ zobnega tehnika, in sicer z 12505 T na 16000 T letno in zmanjšal obseg delavca v timu za zobnega tehnika z 1 na 0,5. Problem je, da zaposleni ne morejo več kvalitetno opravljati storitev in ne dosegajo ciljnega normativa.

Problematiko smo pisno predstavili predstavnikom Zavoda za zdravstveno zavarovanje in predstavnici  Združenju zdravstvenih zavodov in jih 19. 12. 2014 povabili na sestanek. Zbrani zobotehniki iz večine zdravstvenih domov ugototavljajo, da je takšno višanje delovne obveznosti zobotehnikom nesprejemljivo. Predlagali smo, da se normativ tehnika iz Aneksa št. 1 (2010) vrne v tim zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur in da se opredeli delovni normativ 12.505 točk za srednjega zobotehnika. Prejeli smo tudi pojasnilo, da za ZZZS ni pomembna notranja delitev točk, temveč skupno timsko število točk, ki znaša 47000 T letno.

Na podlagi sklepov s sestanka dne 19.12.2014, smo bili povabljeni na sestanek odbora za zobozdravstvo (4.2.2015) pri ZDRZZS. Po obojestranski predstavitvi mnenj smo prišli do skupnega zaključka, da se v zobozdravstven tim vrne zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur.

Kot predstavnika v pogajanjih vas vljudno prosimo, da nas (predstavnike zobozdravstva – zobotehnikov) povabite na sestanek na katerem bi vam želeli podrobneje predstaviti nastalo problematiko in videnje naših rešitev.

V pričakovanju vašega povabila vas lepo pozdravljamo,

generalna sekretarka SZSVS

Dragica Keke

Poslano:

–          Ministrstvo za zdravje

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/zobotehniki-normativ/

Sistemska ureditev srednjih medicinskih sester-poklicne kvalifikacije medicinskih sester

V članstvu Sindikata zdravstva in socialnega varstva je veliko število srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov, ki so od leta 2005 s sprejemom direktive 2005/36 ES  izpostavljene dejstvu, da njihova strokovna kvalifikacija ne bo več ustrezala pogojem direktive. S tem je onemogočeno njihovo zaposlovanje v zdravstveni negi v EU in glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu v RS, ki je za nosilko zdravstvene nege v Sloveniji določil le diplomirano medicinsko sestro tudi ogroženo njihovo delo in plačilo v RS. Zlasti v bolnišnični negi srednje medicinske sestre v negovalnih timih opravljajo storitve, za katere se zahtevajo kompetence in kvalifikacija diplomirane medicinske sestre. V trenutnem stanju vseh tudi ni mogoče nadomestiti z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ker zdravstveni zavodi za to nimajo sredstev. Po drugi strani pa se zastavlja vprašanje, kam s sedanjimi zaposlenimi, ki imajo dolgoletne izkušnje  in jih ne kaže degradirati na raven  zdravstvenega asistenta.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije spremlja razpravo o sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki ga vodi MZ. V sindikatu protestiramo, ker v dosedanjo pripravo rešitev oz. delovno skupino nismo bili vključeni, čeprav se dnevno soočamo s problemi medicinskih sester, ki izvirajo iz neustrezne ureditve tako priznavanja njihove poklicne kvalifikacije kot iz neustreznega izobraževalnega sistema, ki ne upošteva Evropske direktive 2005/36ES in dopolnjene direktive EP in sveta 2013/55/EU.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije želi sodelovati v nadaljnji razpravi pri urejanju poklicev v zdravstveni negi in priznavanju kvalifikacij srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pri tem izhaja iz realnih razmer, v katerih imamo tisoče srednjih medicinskih sester z bogatimi delovnimi izkušnjami in kompetencami za delo v zdravstveni negi, ki jih moramo priznati v sistemu vseživljenjskega učenja.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali svoje stališče in predloge.

Generalna sekretarka

Dragica Kekec, univ.dipl.prav.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/sistemska-ureditev-srednjih-medicinskih-sester-poklicne-kvalifikacije-medicinskih-sester/

Normativi in standardi v zdravstvu in socialnem varstvu

4.3.2015 smo se sestali z ministrico za zdravje predstavniki Zdravniške zbornice in zdravniškim sindikatom in sindikati podpisniki KP za zdravnike. Tema sestanka je bilo načrtovanje kadrov v zdravstvu. Opozorili smo tudi na problematiko izobraževanja srednjih medicinskih sester,  potrebo  po reševanju ključnih težav v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji in obremenitvi zaposlenih, ter  pomanjkanju kadra tudi v  drugih enotah v bolnišnicah.

Dogovorili so se, da bodo v prihodnjih mesecih pripravili predloge normativov in standardov za vse zaposlene v zdravstvu. Vodstva konferenc se povežejo z zbornicami za sodelovanje, ker standarde in normative pripravljajo strokovna združenja.

20. 2. 2015 smo imeli sindikati na področju zdravstvene nege in oskrbe sestanek pri ministrici za zdravje. Predstavili smo kadrovsko problematiko v zavodih in zahtevo po ureditvi kadrovskih normativov. Ministrica je obljubila, da bo naredila vse, da do poletja oz. dopustov na ministrstvu pripravijo vse analize glede kadrovskih normativov oz. priporočil in da pridobijo podatke tudi iz drugih evropskih držav. Nosilec projekta je Strateški svet zdravstvene in babiške nege pri ministrstvu. Rok za uskladitev kadrovskih standardov je konec junija 2015.

Socialno varstvo sicer normative ima, vendar jih bo potrebno dopolnit še z manjkajočimi. Je pa zadeva obširna in ponekod težko razumljiva. Dogovori glede tega potekajo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/normativi-in-standardi-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/

Brezplačna šola jadranja za otroke članov SZSVS

Šola jadranja za najmlajše v sklopu jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke od 6 do 15 let starosti. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, treningi pa so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu. Preko treninga  otroci pridobijo dodatno spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani ter si širijo obzorje in se naučijo opazovati naravo.

jadranje

 Več informacij o tečaju najdete tukaj.

Dodatne informacije glede Šole jadranja za najmlajše dobite na tel. št.: 031 338 188 (Tomaž), ali elektronski pošti: info@jadralni-klub.si s pripisom Šola jadranja za najmlajše.

Tomaž Virnik

Jadralni klub Ljubljana

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/brezplacna-sola-jadranja-za-otroke-clanov-szsvs/

Prost termin letovanja na Rogli

Zaradi izredne odpovedi se je sprostil termin za letovanje v apartmaju na Rogli v terminu 8.3. – 15.3.2015.

Več informacij o apartmaju najte tukaj.

Prijave in rezervacija na: letovanje@sindikat-zsvs.si

Rogla smučišče

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/prost-termin-letovanja-na-rogli/

Hotel pod Roglo – ugodna ponudba za člane

Hotel pod Roglo marec 2015MAREC 2015 v Hotelu pod RogloHotel pod roglo ugodnost v letu 2015

Zaključek smučarske sezone 2015

MAREC 2015 v Hotelu pod Roglo                     

Hotel pod roglo ugodnost v letu 2015

Več o hotelu in gostinski ponudbi na spletni strani Hotel pod Roglo.

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/hotel-pod-roglo-ugodno-za-clane/

Stran 15 od 22« Prva...10...1314151617...20...Zadnja »