Sistemska ureditev srednjih medicinskih sester-poklicne kvalifikacije medicinskih sester

V članstvu Sindikata zdravstva in socialnega varstva je veliko število srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov, ki so od leta 2005 s sprejemom direktive 2005/36 ES  izpostavljene dejstvu, da njihova strokovna kvalifikacija ne bo več ustrezala pogojem direktive. S tem je onemogočeno njihovo zaposlovanje v zdravstveni negi v EU in glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu v RS, ki je za nosilko zdravstvene nege v Sloveniji določil le diplomirano medicinsko sestro tudi ogroženo njihovo delo in plačilo v RS. Zlasti v bolnišnični negi srednje medicinske sestre v negovalnih timih opravljajo storitve, za katere se zahtevajo kompetence in kvalifikacija diplomirane medicinske sestre. V trenutnem stanju vseh tudi ni mogoče nadomestiti z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ker zdravstveni zavodi za to nimajo sredstev. Po drugi strani pa se zastavlja vprašanje, kam s sedanjimi zaposlenimi, ki imajo dolgoletne izkušnje  in jih ne kaže degradirati na raven  zdravstvenega asistenta.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije spremlja razpravo o sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki ga vodi MZ. V sindikatu protestiramo, ker v dosedanjo pripravo rešitev oz. delovno skupino nismo bili vključeni, čeprav se dnevno soočamo s problemi medicinskih sester, ki izvirajo iz neustrezne ureditve tako priznavanja njihove poklicne kvalifikacije kot iz neustreznega izobraževalnega sistema, ki ne upošteva Evropske direktive 2005/36ES in dopolnjene direktive EP in sveta 2013/55/EU.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije želi sodelovati v nadaljnji razpravi pri urejanju poklicev v zdravstveni negi in priznavanju kvalifikacij srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pri tem izhaja iz realnih razmer, v katerih imamo tisoče srednjih medicinskih sester z bogatimi delovnimi izkušnjami in kompetencami za delo v zdravstveni negi, ki jih moramo priznati v sistemu vseživljenjskega učenja.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali svoje stališče in predloge.

Generalna sekretarka

Dragica Kekec, univ.dipl.prav.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/sistemska-ureditev-srednjih-medicinskih-sester-poklicne-kvalifikacije-medicinskih-sester/

Normativi in standardi v zdravstvu in socialnem varstvu

4.3.2015 smo se sestali z ministrico za zdravje predstavniki Zdravniške zbornice in zdravniškim sindikatom in sindikati podpisniki KP za zdravnike. Tema sestanka je bilo načrtovanje kadrov v zdravstvu. Opozorili smo tudi na problematiko izobraževanja srednjih medicinskih sester,  potrebo  po reševanju ključnih težav v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji in obremenitvi zaposlenih, ter  pomanjkanju kadra tudi v  drugih enotah v bolnišnicah.

Dogovorili so se, da bodo v prihodnjih mesecih pripravili predloge normativov in standardov za vse zaposlene v zdravstvu. Vodstva konferenc se povežejo z zbornicami za sodelovanje, ker standarde in normative pripravljajo strokovna združenja.

20. 2. 2015 smo imeli sindikati na področju zdravstvene nege in oskrbe sestanek pri ministrici za zdravje. Predstavili smo kadrovsko problematiko v zavodih in zahtevo po ureditvi kadrovskih normativov. Ministrica je obljubila, da bo naredila vse, da do poletja oz. dopustov na ministrstvu pripravijo vse analize glede kadrovskih normativov oz. priporočil in da pridobijo podatke tudi iz drugih evropskih držav. Nosilec projekta je Strateški svet zdravstvene in babiške nege pri ministrstvu. Rok za uskladitev kadrovskih standardov je konec junija 2015.

Socialno varstvo sicer normative ima, vendar jih bo potrebno dopolnit še z manjkajočimi. Je pa zadeva obširna in ponekod težko razumljiva. Dogovori glede tega potekajo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/normativi-in-standardi-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/

Brezplačna šola jadranja za otroke članov SZSVS

Šola jadranja za najmlajše v sklopu jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke od 6 do 15 let starosti. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, treningi pa so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu. Preko treninga  otroci pridobijo dodatno spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani ter si širijo obzorje in se naučijo opazovati naravo.

jadranje

 Več informacij o tečaju najdete tukaj.

Dodatne informacije glede Šole jadranja za najmlajše dobite na tel. št.: 031 338 188 (Tomaž), ali elektronski pošti: info@jadralni-klub.si s pripisom Šola jadranja za najmlajše.

Tomaž Virnik

Jadralni klub Ljubljana

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/brezplacna-sola-jadranja-za-otroke-clanov-szsvs/

Prost termin letovanja na Rogli

Zaradi izredne odpovedi se je sprostil termin za letovanje v apartmaju na Rogli v terminu 8.3. – 15.3.2015.

Več informacij o apartmaju najte tukaj.

Prijave in rezervacija na: letovanje@sindikat-zsvs.si

Rogla smučišče

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/prost-termin-letovanja-na-rogli/

Hotel pod Roglo – ugodna ponudba za člane

Hotel pod Roglo marec 2015MAREC 2015 v Hotelu pod RogloHotel pod roglo ugodnost v letu 2015

Zaključek smučarske sezone 2015

MAREC 2015 v Hotelu pod Roglo                     

Hotel pod roglo ugodnost v letu 2015

Več o hotelu in gostinski ponudbi na spletni strani Hotel pod Roglo.

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/hotel-pod-roglo-ugodno-za-clane/

Last minute v času zimskih šolskih počitnic

počitniška ponudba_tekst

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/last-minute-v-casu-zimskih-solskih-pocitnic/

Socialni sporazum za obdobje 2015-2016

Socailni partnerji smo podpisali Socialni sporazumu za obdobje 2015-2016 v katerem opredeljujemo temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev, sindikatov in vlade RS v nadaljnjih 2 letih na področju javnega sektorja, zdravstva, šolstva, vzdržnega modela gospodarskega razvoja, trga dela, pokojninskega sistema, socialni dialog in socialne države.

Socialni sporazum 2015-2016 postavlja tudi smernice za zdravstveno reformo, pri čemer med temeljnimi cilji navaja ohranitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ureditev področja koncesij, nadgradnjo sistema zagotavljanja nujne medicinske pomoči, uvedbo mehanizmov za učinkovitejšo izrabo sredstev in dvig kakovosti zdravstvenih storitev.

Ukinilo naj bi se dopolnilno zdravstveno zavarovanje, uredila standardizacija materialov, storitev in opreme z uveljavitvijo enotnega sistema javnega naročanja s skupnimi javnimi naročili, vzpostavitvi mehanizmov za preprečevanje korupcije, ustrezne ureditve kompetenc delavcev v zdravstvu.

Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, pri čemer bo ob soglasju socialnih partnerjev glede temeljnih vprašanj , v letu 2015 vložen predlog zakona v zakonodajni postopek.

V sindikatu pa smo nezadovoljni, ker v sporazumu nismo uspeli dogovoriti drugačno definicijo minimalne plače, ker je sedanja krivična do zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Sporazum 2015-2016

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/parafiran-socialni-sporazum-za-obdobje-2015-2016-se-ne-podpisan/

Javni poziv ministrici za zdravje

Pismo ministrici Milojki Kolar Celarc

Javni poziv ministrici za zdravje dne, 29.1.2015

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/javni-poziv-ministrici-za-zdravje/

Ultra last minute za člane SZSVS

Hotel pod Roglo

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/ultra-last-minute-za-clane-szsvs/

Otvoritvena akcija v termah Vivat (Moravske Toplice)

Terme Vivat v Moravskih Toplicah nudijo članom in vašim družinskim članom 50% popusta za bivanje v njihovem hotelu s polpenzionom, več v prilogi. Ponudba velja pri minimalnem bivanju 2 noči.

Informacije v zvezi s ponudbo na tel. 02/538 21 08 ali na elektronski naslov silvija.gajsek@vivat.si

Otovritvena ugodnost_januar 2015

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2015/otvoritvena-akcija-v-termah-vivat-moravske-toplice/

Stran 13 od 19« Prva...1112131415...Zadnja »