↑ Nazaj na O SINDIKATU

Print this Stran

Organi in funkcije sindikata

Funkcije
Predsednik:Zvonko Vukadinovič Zvonko Vukadinovič
telefon: 01/ 23 47 844

e-pošta: zvone.vukadinovic@sindikat-zsvs.si

Podpredsednik za zdravstveno dejavnost:

velensek-matej

Matej Velenšek
Podpredsednica za socialno varstveno dejavnost:Darja Ogrič Darja Ogrič

e-pošta: darja.ogric@gmail.com

Generalna sekretarka:Dragica Kekec Dragica Kekec univ. dipl. prav.
telefon: 01/ 23 47 852

e-pošta: dragica.kekec@sindikat-zsvs.si

 

Republiški odbor
Zvonko Vukadinovič predsednik
Dragica Kekec generalna sekretarka
Matej Velenšek
Darja Ogrič
podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost

podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost

Matej Velenšek predsednik Konference bolnišnic
Matjaž Mrhar

Breda Benkič

podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic

podpredsednica Konference sindikatov bolnišnic

Lili Renčelj predsednica Konference sindikatov ZD
Branko Markuš podpredsednik Konference sindikatov ZD
Polona Tanšek Aškerc
podpredsednica Konference sindikatov ZD
Denis Padjan predsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Matjaž Kresevič podpredsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Leila Al Shammary
podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov
Tamara Svete
predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Jože Kropivnik podpredsednik Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle
predsednica Konference sindikatov CSD
  podpredsednica Konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec
predsednica Konference sindikatov lekarn
Tomaž Mezgec podpredsednik Konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir predsednik Konference sindikatov zdravilišč
Drago Koštomaj predsednik Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Martina Dolšak podpredsednica Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Rok Zaletel podpredsednik Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
 

 

Člani Izvršilnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinovič predsednik sindikata
Dragica Kekec generalna sekretarka
Darja Ogrič podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matej Velenšek podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost in predsednik konference sindikatov bolnišnic
Lili Renčelj
predsednica konference sindikatov ZD
Denis Padjan
predsednik konference sindikatov soc. zavodov
Tamara Svete
predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle predsednica konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec predsednica konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir
predsednik konference sindikatov zdravilišč
Drago Koštomaj predsednik konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov ZZV in IVZ
Nadzorni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
mag. Alojzija Strle  predsednica
Franc Furman
Slavica Auguštin
Člani komisije za statutarna vprašanja in pritožbe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Janja Močan – predsednica
Gregor Rozman
Brigita Lovrenčič
Aleksander Zlatar
Igor Gomerčić

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/o-sindikatu/organi-in-funkcije-sindikata/