↑ Nazaj na O SINDIKATU

Print this Stran

Konference

V sindikatu zaradi lažjega zadovoljevanja ožjih interesov in specifike posameznih področij delujemo v organizacijskih oblikah v okviru konferenc.

Konference sindikatov imajo svoje predsedstvo (predsednika/co in podpredsednika/co). Naloge predsedstev konferenc so opredeljene v Statutu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Vodstva konferenc sindikatov so:

 

Konferenca sindikatov bolnišnic Vodstvo konference -
Predsednik: Matej Velenšek
Podpredsednica:

Podpredsednik:

Breda Benkič

Matjaž Mrhar

Konferenca sindikatov zdravstvenih domov 

Predsedstvo ZD

Predsednica: Ljiljana Renčelj
Podpredsednik: Branko Markuš
Podpredsednica: Polona Tanšek Aškerc
 

Konferenca sindikatov socialnih zavodov  

Predsednik: Denis Padjan
Podpredsednik: Matjaž Kresevič
Podpredsednica: Leila Al Shammary
 

Konferenca sindikatov centrov za socialno delo

 

Predsednica: Havle Špela
 

Konferenca sindikatov lekarn  

Konferenca lekarn

Predsednica: Andreja Peternelj Pristavec
Podpredsednik: Tomaž Mezgec
 

Konferenca sindikatov zdravilišč

 

Predsednik: Boštjan Salobir
 

Konferenca delavcev pri virih ionizirajočega sevanja

Drago Koštomaj

Predsednik:

Podpredsednica:

Drago Koštomaj

Martina Dolšak

 

Konferenca sindikatov NIJZ in NLZOH

Predsednik NIJZ in NLZOH

Predsednica: Darja Turel
Podpredsednik (predsednik NIJZ): Rok Zaletel
 

Konferenca sindikatov varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje

Predsedniki VDC

Predsednica: Tamara Svete
Podpredsednik: Jože Kropivnik

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/o-sindikatu/konference-sindikata-zsvs/