Print this Stran

O SINDIKATU

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/o-sindikatu/

Predstavitev

Ogled strani »

Včlanitev

Ogled strani »

Konfederacija

Ogled strani »

Organi in funkcije sindikata

Ogled strani »

Strokovna služba

Ogled strani »

Konference

V sindikatu zaradi lažjega zadovoljevanja ožjih interesov in specifike posameznih področij delujemo v organizacijskih oblikah v okviru konferenc. Konference sindikatov imajo svoje predsedstvo (predsednika/co in podpredsednika/co). Naloge predsedstev konferenc so opredeljene v Statutu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Vodstva konferenc sindikatov so:   Konferenca sindikatov bolnišnic  Predsednik: Matej Velenšek Podpredsednica: Podpredsednik: Breda Benkič Matjaž …

Ogled strani »

Komisije

Ogled strani »

Razpisi in objave

Ogled strani »

Akti sindikata

Ogled strani »