«

»

Print this Prispevek

Razpis podpredsednik/ca Konference sindikatov CSD

Na podlagi 29. in 58. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,objavljamo:

RAZPIS

za evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov centrov za socialno delo.

Za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov CSD lahko kandidirajo oziroma lahko organ sindikata kandidira predsednico/predsednika sindikata zavoda iz CSD.

Če kandidatko/kandidata predlaga organ sindikata, mora k predlogu za evidentiranje priložiti soglasje kandidatke/kandidata, da se strinja s kandidaturo.

Mandat podpredsednice/podpredsednika Konference sindikatov CSD traja 5 let po določbah Statuta SZSVS. Funkcija se opravlja volontersko.

Predlagatelji naj vloge pošljejo na naslov: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-mail: pisarna@sindikat-zsvs.si do vključno 19. 9. 2019.

Volitve bodo po zaključenem evidentiranju, na seji Konference sindikatov CSD.

Datum: 4. 9. 2019

Predsednica Konference sindikatov CSD:
Špela Havle l.r.
Generalna sekretarka:
Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/razpis-podpredsednik-co-konference-sindikatov-csd/